Sündinud 10.04.1907 Räpina vallas Linte külas. Elutee lõppes 16.12.2015 Räpinas, olles vabariigi vanim kodanik.

Õppinud Raadama ja Köstrimäe koolis, Räpina Põllumajanduslikus Ühisgümnaasiumis ja Tartu ülikooli bioloogiaõpetajate erikursustel. Töötanud Võõpsu ja Raadama algkoolis. 1932. aastast alates Räpina koolis, mis sai 1945. aastal keskkooliks. Võttis igal aastal osa Ullo Toomi korraldatud tantsujuhtide seminaridest. Juhendas Räpina rahvamaja rahvatantsuringi ja keskkooli mitmete vanuserühmade tantsijaid ja võimlejaid. Võttis osa rahvakunstiõhtust 1947 ja kolme rühmaga vabariiklikust peost 1950. Tantsimise lõpetas 1960. aastal, pühendudes bioloogiale.