Elvi Raudsepp

Sünd.22.07.1938. Elutee lõppes 08.11.2000 Aseris.

Klubi juhataja, kehalise kasvatuse õpetaja Aseris

Elvi Raudsepp töötas Aseri a/ü Klubi juhatajana 1965-1968. a Juba sellel töökohal juhatas ta sega-, nais- ja lasterahvatantsurühma. 1969. a asus Elvi tööle Aseri Keskkooli ja hakkas ka koolis kohe komplekteerima ja õpetama rahvatantsurühmi. Tema töö oli edukas iga vanuseastme noortega, aga eriti poisterühmaga. 1991.a osales tema poisterühm Eesti poiste ja meeste võistutantsimisel ja tunnistati parimaks. Aastatel 1972-1997 esinesid tema rühmad kõikidel vabariiklikel pidudel, enamasti mitu rühma ühel peol, enim 4 rühma V peol (kõik liigid 1.- 8.klassini). Elvi koostas ja õpetas ka folkloorikavu, millega esineti Viru Särul ja Porkunis laste festivalil. Tema juhendamisel tegutses mõnda aega ka õpetajate tantsurühm.

1987.a oli Elvi Raudsepp Kohtla-Järve Linna Koolinoorte Rahvatantsupeol 1.-2. Kl rühmade üldjuht. Silmapaistvalt eduka töö eest autasustati teda mitmel korral Üldlaulupeo peakomisjoni ja haridusministeeriumi aukirjadega.