Sündinud 27.02.1935 Võrus. Elutee lõppes 20.06.2008 Raadamal.Matemaatikaõpetaja.Pärast Värska ja Raadama koolis töötamist asus 1964 tööle Räpina keskkooli. Seal tantsis ja juhendas õpetajate nais- ja segarühma. Õpilaste tantsujuhina asus tegutsema 1970. On juhendanud kõigi vanuserühmade tantsijaid koolis. Rahvamaja memmede rühma Murelid juhendas 1999–2008, Segarühma Helgerid 2007 kuni 2008. aasta suveni. Vabariiklikel rahvatantsupidudel osalenud rühmadega 1970, 1972, 1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002 ja 2007, kokku 27 rühmaga. 4. klassi rühmaga saavutas võistutantsimisel vabariigis teise koha. Maakondlikel tantsupidudel tegutsenud rühmaliikide üldjuhina. Tänuväärsed on olnud tema mõtted ja abi maakonnas peo korraldajatele, lavastuste kujundajatele. Kirjutanud tantse tähtpäevadeks, näiteks „Kaalujälgijad“, „Roosiline päev“, „Memme meenutused“, „Las mööduvad aastad“ ning „Pulmavalss“, mis oli ka Põlva rühmade ühistantsuks Lõuna-Eesti memme-taadi peol.