Helju Tori

Sünd. 21.06.1935 Püssis. Elutee lõppes  22.12.2014 Jõhvis

Kultuuritöötaja

Helju Tori omandas Tallinnas kaubandustöötaja elukutse, kuid et hing igatses loomingulise töö järele ja ta suundus kultuuritööle, esialgu Lüganusele ja Püssi, hiljem Jõhvi. Töö kõrvalt õppis ta kaks aastat Ants Taela Peotantsukoolis. Kuna tantsimine Heljut väga köitis ning ta ennast usinasti seminaridel ja kursustel täiendas, asus ta 1964. a Jõhvis juhendama naisrahvatantsurühma ning tegi seda väga edukalt 50 aastat. 1990. a sai Helju ettepanekul rühma nimeks Gevi. Peale Gevi juhendas ta ka Tammiku naisrühma ning mõlemad on aastaid olnud kõrgema kategooriaväärilised. Heljul oli eriline anne valmistada tantsijad ette võistutantsimisteks.  Kui Gevi ja Tammiku kuhugi võistlema läksid, tulid nad alati auhinnalisele kohale. Üle kümne aasta juhendas Helju ka memmede rühma Värten ning II Meeste Tantsupeo eel pani kokku meesrühma Jõhvi Jõmmid.

Helju Tori oli maakondlike ja Lääne-Virumaaga ühiste tantsupidude alatine naisrühmade üldjuht, Jõhvi linna 70. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud tantsupeo „Üksteist peab hoidma” idee autor. Tänutäheks rahvatantsule pühendatud elutöö eest  omistati talle Jõhvi linna aukodaniku tiitel ning pärast tema lahkumist teispoolsusesse tantsisid maakonna memmede, nais- ja neiduderühmad esimesel Ida-Virumaa  naiste peol „Külvaja”.