Helju Veedam (Soboleva)

Sünd. 13.03.1950 Kiviõlis

Juurdelõikustsehhi töötaja, kultuuritöötaja, tantsujuht

Helju alustas tantsimist 1957. a Kiviõli 1. Keskkoolis oma klassi segarühmas Liis Virkebau juures, 1961 jätkas Inna Malva juhendamisel kooli tütarlaste rühmas, seejärel neiduderühmas Kiviõli Põlevkivikeemia Tehase a/ü klubis. Viimasest kasvas välja naisrühm, mida õpetas Tiina Sinimäe. Kui Kiviõli klubisse tuli tööle Lea Aus, kes kutsus kokku segarühma, siis läks sinna ka Helju ning tantsis a. 1972-1978. Kui Lea siirdus Püssi Puitplaatide a/ü klubisse, sai Heljust 1979. a Kiviõli klubi tantsujuht.

Tee tantsijast tantsuõpetajani on Heljul olnud väga kirev. Keskkooli lõpetamisel sai ta ka kaasa ka lukksepp-operaatori kutsetunnistuse ja töötas sel alal kaks nädalat ning seejärel asuski tööle Kiviõli Õmblusvabrikusse Noorus juurdelõikustsehhi, kus töötas 11 aastat. Kolmel viimasel aastal omandas ta põhitöö kõrvalt rahvatantsujuhi kvalifikatsiooni Rahvaloomingu Maja  kursustel ja 1979. a viidigi ta Õmblusvabrikust üle Põlevkivikeemiatehase a/ü klubisse, kus oli 3 aastat nii kunstiline juht kui ka tantsuõpetaja, alates a. 1983 täiskohaga tantsujuht. 1999-2003 omandas Helju Tallinna Pedagoogika ülikooli kaugõppes kultuurinõuniku ja tantsujuhi diplomi. Sel ajal, s.o a 2000 asus ta ringijuhina tööle Kiviõli 1. Keskkooli. See tõi kaasa vajaduse veel õppida ja 23. nov. 2004 sai Heljust kõrgharidusega huvihariduse pedagoog. Kõrgest haritusest hoolimata on ta agarasti osalenud tantsualastel kursustel ja koolitustel.

Juba 1978. a alustas Helju tantsuõpetaja tööd õmblusvabriku nais-, sega- ja lasterühmaga. Aastakümnete jooksul on ta käe all tantsinud naisrühmad  Erras, Sondas, Püssis, Maidlas, Lüganusel ja Kiviõlis, täiskasvanute segarühmad Aseris, Püssis ja Kiviõlis, erinevas vanuses lasterühmad ja neiud Kiviõlis ja Püssis, memmed maidlas ja Lüganusel, Naisvõimlejad Kiviõlis ja Maidlas. Alates a-st 1981 on Helju osalenud oma rühmadega kõikidel vabariiklikel rahvatantsupidudel.

1988. a vabariiklikul segarühmade peol „Meie pere” oli Helju üldjuhi assistent, sama ülesaannet täitis ta ka 1994. a XV üldtantsupeol. Sageli on ta prooviväljakutel oma panuse andnud nelikujuhina. Maakondlikel ja Virumaa ühistel pidudel on tal tulnud täita iga liiki lasterühmade ja ka võimlejate üldjuht-lavastaja rolli. VII Virumaa tantsupeol oli ta Maie Orava assistent. Helju on olnud Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Liidu Rahvatantsu- ja Laulupäeva eestvedaja, organiseerija, tantsude seadja ja lavastaja Kiviõlis a-tel 1996, 1998 ja 2002, Maidlas a. 2004 ning Lüganuse kihelkonna laulu- ja tantsupidudel.

Lisaks kõigele eelnenule on H. Veedam väga erudeeritud peo-, võistlus- ning line-tantsu õpetaja. Tema line-tantsu grupid võistlevad edukalt Leedus, Rootsis, Saksa- ja Inglismaal.