Helle Astok

Sünd. 21.11.1946 Jõhvis 

Pedagoog lasteaedades Kohtla-Järvel ja Jõhvis, klassiõpetaja Toila Gümnaasiumis

Helle Astok  omandas Tallinna Pedagoogilises koolis  lasteaedniku elukutse ning töötaski aastaid oma erialal. Täienduskursustel koolitas ta end klassiõpetajaks ning asus 1992. a. tööle Toila Gümnaasiumi. 2011.a alates tegeleb ainult tantsuõpetajana.

Püsiv suhe rahvatantsuga sai alguse 1965. a, kui Eike Rõõmus ta Kohtla-Järve Ehitajate Klubi segarühma kutsus. Järgnesid tantsuaastad ansamblis Virulane ja Vokas.

1985—1988 õppis Helle Tallinnas Tantsujuhtide Koolis ning pärast seda on täiendanud end pidevalt kursustel ja seminaridel. 1985.a novembris alustas ta Voka segarühma juhendamist, jätkates tantsimist Virulases a-ni 1994. Segarühmas Voka tantsis järjepidevalt kaasa 2009.a-ni. Alates a-st 1988 juhendab ta laste rahvatantsurühmi. Hiljem lisandusid naisrühm Kiiguri, seeniortantsurühmad Vokiratas  Vokas ja Merekivi Toilas.

Ülemaalistel tantsupidudel osales Helle Astok tantsijana 1965.a alates. 1990. a-l viis ta peole  oma segarühma ning 1997-st saadik ka lasterühmad. Kõikidele järgnenud pidudele on tema rühmad esinema pääsenud. 2009. a.üldtantsupeol esines tema juhendatud rühmi neli: 3.-4.kl rühm, 7.-9.kl noored, D-rühm Voka ja naisrühm Kiiguri.

Et Helle juhendada on pidevalt mitme erineva liigi rühmad, siis on tal maakondlikel  ja Virumaa ühistel pidudelgi  tulnud juhtida peaaegu kõiki liike: 1999., 2002. Ja 2007.a  3.-4.klasse, 2009 D-rühmi, 2010 C-segarühmi, 2011 5.-6. kl ja 2013 6.-9.kl rühmi.

Juba lasteaias töötades tuli Hellel olude sunnil hakata tantse looma. Kogumikus „Ida-Viru tantsuvara“ on kirjas tema tantsud „Aisakell“, „Paunvere polka“, „Päkapikk“ lastele ja „Meremehe armastus“ segarühmale.