Hilda Kaukes

Sünd.18.01.1925  Erra vallas Varinurme külas  Ida-Virumaal

Eesti keele õpetaja Maidla põhikoolis ja Püssi Keskkoolis, huvijuht Püssi Keskkoolis, a. 1991 pensionär.

Hilda Kaukes ei ole kunagi üheski rühmas tantsinud. 1948. a sattus Rakveresse rahvatantsuseminarile, mida juhendas Juhan Raude. See oli nii hea seminar, et andis tõuke rahvatantsualasele tegevusele. Esimese rühma organiseeris Oandu 6-kl. koolis. Sellest on kasvanud kaks tublit tantsujuhti: Riina Kaja Juhkam Loksal ja Linda Peenema-Hein Sõmerus. Oskused ja kogemused on Hilda saanud paljudelt ülevaatustelt ja seminaridelt  Narva-Jõesuus, Viljandis, Keila-Joal, õpetajateks Heino Aassalu, Alfred ja Niina Raadik, Henn Tiivel, Nelli Uustalu, Ülo Luht, Mait Agu jt. 80-ndate a-te keskpaiku osales Ene Lukka ja Igor Tõnuristi folklooriseminaridel, 1989 lõpetas Jõhvi Kultuurimajas Kristjan Toropi kaheaastase folkloorikooli.

Kui palju on Hilda tantsurühmi õpetanud, ei oska ta öelda. Peale Oandu rühma oli Püssi Keskkoolis nelja aasta vältel pidevalt kuus rühma ja 1977.a veel üks Maidlas. 35 a. vältel juhendas kõikide liikide rühmi. Vabariiklikel tantsupidudel on osalenud a. 1962-1982 seitse korda 12 rühmaga.

Alates 1988.a hakkas koostama ja õpetama folkloorikavu, millega esineti Kirde Kildadel ja Virumaa folklooripäevadel. Ka pensionäripõlves a-tel 1996-2000 jätkus see töö edukalt.