Ilme Hallik

Sünd. 08.06.1957 Kohtla-Järvel

Logopeed, emakeele ja kirjanduse õpetaja

Ilme Halliku tantsutee sai alguse Kohtla-Järve 1. Keskkoolis käies Kohtla-Nõmme Ed. Vilde nimelises Klubi neiduderühmas, kellega koos sai suure tantsupeo elamuste osaliseks nii 1973. kui ka 1975. a Komsomoli-nimelisel  staadionil esinedes. Pärast ülikooli lõpetamist liitus ta 1982.a RTA Virulane naisrühmaga, kus tantsis kümme hooaega. Asunud tööle Kohtla-Järve 1. Keskkooli, sai temast sealse õpetajate rühma liige ja agar rahvatantsu propageerija. Oma klassi tüdrukutest ja poistest moodustas Ilme rühma ning viis nad 1993.a koolinoorte peole 5.-6. kl alaliigis.