Inna Malva (Lõhmus)

Sünd.09.10.1927 Narvas. Elutee lõppes 18.05.1983 Sondas.

Kultuuritöötaja Sondas, tantsuõpetaja, kultuurimaja kunstiline juht, direktor.

Inna Malva lõpetas 1953.a Ametiühingute Nõukogu Kursuste Baasi juures tegutsenud rahvatantsujuhtide kolmekuulise kursuse ja juhendas alates 1954.a Sondas karaktertantsijaid ja võimlejaid, sega- ning naisrahvatantsurühmi, eakaid ja lapsi. Sonda segarühmaga osales Inna üldtantsupidudel a-il 1960, 1970, 1973 ja 1981. 1970, 1977 ja 1981 tantsisid Tallinnas tema juhendatud neiduderühmad. 1967, a. peole viis ta Kiviõli kombinaadi Klubi mudilased ja 1970 3.-4.kl ja 7.-8.kl rühmad.

Inna Malva oli silmapaistev rahvatantsuspetsialist. kelle värbas oma koosseisu Kohtla-Järve Rajooni Laulupeokomisjon. Ta oli aastaid rajooni vastutav rahvatantsuinstruktor ja lavastas maakondlikke pidusid.  Tema oskusi kasutasid ära ka suurte pidude tegijad:  naisrühmade üldjuht Nelli Uustalu võttis ta oma assistendiks a.1973 ja 1981. Loominguliste saavutuste eest pärjati teda paljude üleliidulise, vabariikliku ja rajoonilise tähtsusega autasudega. 1979 omistati talle Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetus.