Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetusprogramm

Toetuse eesmärk

Toetuse eesmärk on tagada UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ning laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevuse arendamine kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Toetuse andmise tulemusena tegutsevad laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid pidevalt ja jätkusuutlikult kvalifitseeritud juhendaja eestvedamisel. Neil on väljundeid oma valdkonnas, võimalus arendada oma kollektiivi kunstiliselt kõrgetasemeliste tegevuste kaudu ning võimekus osaleda laulu- ja tantsupeoprotsessis.

Seeläbi aitab toetus tagada laulu- ja tantsupeo traditsiooni säilimist ajast aega.

Kuidas toetust taotleda?

Kultuuriministri poolt allkirjastatud määrusega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas. Toetust vahendab ja täpsemat infot jagab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Foto autor: Sven Zacek