Küllike Arjokesse

Sündinud 20.03.1965 Kohtla-Järvel.

Õppinud Kohtla-Järve keskkoolis, Tartu Pedagoogilises Koolis.

Asus tööle 1984. aastal Räpina keskkooli algklasside õpetajana, pioneerijuhina. Kõrghariduse algklasside õpetaja erialal omandas kaugõppe teel Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis. Täiendusõppe korras sai Tartu ülikoolis keskastme matemaatikaõpetaja kutse. Praegu töötab Räpina Ühisgümnaasiumis matemaatikaõpetajana.

Osa võtnud tantsujuhtide koolitustest. Juhendab koolis rahvatantsurühmi algklassidest lõpuklassideni. Tantsib Räpina kultuurikeskuse memmede rühmas Murelid. Rühmadega osalenud vabariiklikel tantsupidudel 1993, 1997, 1999, 2002, 2007 ja 2014. Tegutsenud maakondlike pidude lavastusgruppides, Räpina laste laulu- ja tantsupidude lavastajana alates 1999.