Lea Aus

Sünd. 24.04.1932 Aidu-Nõmmel Ida- Virumaal. Elutee lõppes 29.09.2003 Püssis.

Tantsuõpetaja Kiviõlis ja Püssis

Lea Aus sai tantsuhariduse omaaegse tuntud ballettmeistrilt  Robert  Roodilt ja meie tantsutaadilt Ullo Toomilt. Kui pärast sõja lõppu hakati looma esimesi tantsuansambleid, lõi ta kaasa tollases Tööjõureservide rühmas, millest kujunes hiljem tantsuansambel Sõprus.

Kui Lea 1952.a tuli Tallinnast tagasi oma sünnipaika, oli ta esialgu reatantsija, aga 1956.a hakkas Kiviõlis lastele rahvatantsu õpetama. Samal ajal moodustati Kiviõli klubis tema juhendamisel ka segarahvatantsurühm. 1963.a alustas tööd Püssi PPK klubis tantsuõpetajana ning töötas samas ka 4 aastat klubi juhatajana.1978. a. kutsus ta Püssis kokku segarühma, kes tuli 1986.a Metsa-, Puidu- ja Paberiministeeriumi sisese taidlusfestivali laureaadiks.

Leal oli pidevalt juhendada mitu tantsurühma, näiteks 1982. a oli tema hoole all 8 rühma, neist 3 Kiviõlis, 5 Püssis. Sinna hulka kuulusid üks mudilasrühm, 4 I—IV kl. õpilaste rühma, kes pääsesid kõik ka V koolinoorte tantsupeole, naisrühm, tütarlaste- ja segarühm – kokku täpselt sada hoolealust. Üldse osalesid Lea Ausi rühmad kõikidel vabariiklikel tantsupidudel a.1965—1982.

Tantsujuhi tegevuse lõpetas Lea 1988.a Püssi Keskkoolis.