Liis Virkebau

Sünd.08.05.1934 Rägavere vallas Virumaal

Algklasside õpetaja Kiviõli 1. Keskkoolis

L. Virkebau tantsutee algas Põlula kooli 5.-6. kl tütarlaste rühmas a-tel 1946-1948, jätkus sama kooli 7. kl segarühmas 19948-1949 ja 1987-1989 Kiviõli Aiandusseltsi naisrühmas.

Tantsuõpetajaks on Liis  iseseisvalt õppinud ja osalenud lühiajalistel kursustel. Ta alustas juhendaja tööd Kiviõli 1. Keskkooli 1.-4. kl rühmaga a-il 1957-1961, jätkas 1961-1976 Kiviõli Pioneeride Maja lasterühmadega. A-tel 1969-1972  tantsis tema juhendamisel ka Kiviõli 1. Keskkooli lasterühm. Pensionile läks ta 1989.a ning hakkas tööle Kiviõli Aiandusseltsi memmede rühmaga Lõngakera, kellest sai 2002.a Kiviõli Rahvamaja rühm. 1996-2004 juhendas Liis ka Sonda Mummi-Vaari Klubi memmede rühma, 1999-2002 Sonda Rahvamaja naisrühma, 2003-2004 Sonda Rahvamaja segarühma ning 1998-2000 Sonda Põhikooli lasterühma.

1967.a II Koolinoorte Tantsupeol osales  õpetaja Liis Virkebau II kl mudilaste ja 5.-6. kl lasterühmaga, 1970.a  Rahvatantsupeol 5.-6. kl rühmaga ning 1972.a III Koolinoorte Peol kahe mudilasrühmaga ( 2. kl ja 3. kl ).