Ljubov Poljakova

Sünd.14.10.1941 Novgorodi oblastis

Koreograaf, ballettmeister

Ljubov Poljakva lõpetas 1971.a Moskva Kultuuriinstituudi koreograafina. Ta tegutses loomevõimelise ballettmeistrina Pihkva ja Leningradi oblastis. 1976.a asus juhtima Narva tantsuansamblit Noorus. Ta osales Eestimaa tantsuõpetajate seminaridel ja kursustel. Üldtantsupidude korraldajad hõivasid ta kiiresti oma meeskonda ja ta oli 1981.a peol liigijuhi assistent, 1985. Ja 1990. a vene rühmade liigijuht. Ta on loonud tantse ka üldtantsupidude repertuaari („Tants vöödega”, „Vene tants kellukestega”).