Malle Kull

Sünd. 17.07.1923 Mäetaguse vallas Metskülas. Elutee lõppes 19.05.2005 Iisakul

Muusikaõpetaja, koorijuht Kohtla-Järvel

Malle Kull oli 50-ndatel aastatel tuntud rahvuskultuuri edendaja Kohtla-Järvel. Ta juhendas tolleaegses Käva 2 kaevanduse klubis nii laulu- kui ka tantsuringe. Tantsujuhi oskused omandas ta kursustel ja seminaridel, mida korraldati 50-ndatel aastatel arvukalt. 1955.a üldlaulupeo juurde kuuluval rahvakunstiõhtul osales tema segarühm ja 1960.a tantsupeol olid väljas tema juhendatud Kohtla-Nõmme E.Vilde nimelise Klubi segarühm ja Kohtla-Järve IV Keskkooli naisrühm. Tema juures tantsis ka Eike Rõõmus, kellel soovitas minna tantsuõpetajate seminaridele, kust saigi alguse Eike tantsuõpetaja tee. Töötades 1971. a alates Kohtla-Järve 1. Keskkoolis lauluõpetajana, viis  M. Kull 1972., 1975. Ja 1977.a. suurtele pidudele lastekoori ja 1972.a ka oma 5.-6.kl  segarühma.