Malle Lahi

Sünd. 04.06.1959 Kohtla-Järvel. Elutee lõppes 06.12.2016 Kohtla-Järvel.

Algklasside õpetaja

Malle Lahi tantsutee algas Jõhvi Balletikoolis juhendaja L. Rahumäe käe all ja jätkus Sompa Kultuurimajas, kus Rahumäe õpetas lastele ka rahvatantsu. Täiskasvanuna tantsis RTA Virulane E. Rõõmuse juhendamisel.

Töötades Kohtla-Järve 4. 8-kl-koolis, hakkas õpetama lastele diskotantsu ning jätkas sama stiili ka Jõgeva Keskkoolis, kuni Vao algkooli direktor andis talle U.Toomi „Eesti rahvatantsud” ja lisas, et nüüd on Malle kord tema asemel lastele rahvatantse õpetada. Ise õppides sai ta nii palju teadmisi, et jätkas rahvatantsude õpetamist oma kasvandikele ka Ahtme, hiljem Jõhvi Gümnaasiumis töötades. Tammiku Gümnaasiumis organiseeris ta klassidevahelise rahvatantsrühmade võistutantsimise. Ka oma viimases töökohas Järve Gümnaasiumis pani ta oma õpilased tantsima.