Maret Kaasik (Salk)

Sünd.26.11.1957 Sondas

Algklasside ja  muusikaõpetaja Sondas ja Lääne-Virumaal Vasta koolis

M. Kaasik on Inna Malva õpilane, tantsis a. 1971-1976 tema tütarlaste ja naisrühmas. Omandades iseõppijana tantsualased teadmised, asus ta 1984.a juhendama Sonda segarühma ja memmesid. 1989.a lisandus Sonda 9-klassilise kooli lasterühm, kelle viis 1990. a suurele peole Tallinna. Samal peol esines ka tema juhendatav Sonda Kultuurimaja rahvamuusikaansambel. Memmede rühma juhendas Maret aastani 1993 ja segarühma a-ni 1999. 2011-2013 töötas tema käe all Vasta kooli õpetajate rühm