Sündinud 12.06.1942 Põlvamaal Räpina vallas.

Algklasside ja tööõpetuse õpetaja

Õppinud Räpina keskkoolis ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis.

Rahvatantsualaseid teadmisi omandas iseõppimise teel. Töötanud Ruusa ja Leevaku 8-klassilises koolis ning Räpina keskkoolis ja juhendanud koolide lasterühmi. Vabariiklikul rahvatantsupeol käis Leevaku 7.–8. klassi segarühmaga 1970