Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 • Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma arvelduskonto numbriga MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts e-poe e-maili aadressile või helistades MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kontakttelefonil.
 • Tarbijal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.
 • Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab tarbija esitama taganemisavalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) ja edastama selle e-posti teel.
 • Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba võib tagastada ise MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts aadressil J. Vilmsi tn 55, Tallinn, 10115 või kulleriga saates.
 • Tellimusest taganemise korral tagastab MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tarbijale kõik tarbijalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates kauba kättesaamisest MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts poolt või tarbijalt tõendi saamisest, et ta on kauba tagasi saatnud. Maksed tagastatakse samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.
 • Ostjal tuleb kanda lepinguesemena üleantud kauba tagastamisega seotud kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Tarbija kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel lepinguesemeks olnud asja tagastamise kulud. Olukorras, kui lepingu esemeks olnud asja ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada, tuleb tarbijal kanda asja äraviimise kulud.
 • Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Kaupu võib käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustamata, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms.
 • Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata.
 • Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts-l õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.
 • Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb ostjale üle alates kauba üleandmise hetkest kulleri poolt või kui ostja on kaubale ise järele tulnud. Ostja osalusel toimuva kauba mahalaadimise käigus tekkinud kahjustused on ostja risk.
 • Ostjal ei ole VÕS § 53 lg 4 alusel õigus tagastada:
  •  kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
  •  kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti;
  •  suletud pakendis kaupu, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui need on pärast kohaletoimetamist avatud;
  •  kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
  • tellitud ja juba osutatud teenust;