Natalja Rasskazova

Sünd.15.05.1958 Omskis Venemaal

Natalja oli 9-aastane, kui pere  elukohaks sai Sillamäe Eestimaal. Seal läks ta tantsima pioneeride majja. 1973. a osales ta tantsijana II Rahvatantsupeol Tallinnas.

Koreograafi elukutse omandas Natalja Gemerovo Kultuuriinstituudis. 1982.a asus ta juhendama RTA-d Suveniir, mille koosseisu kuulub rühmi igast liigist. 1985. a alates on Natalja oma rühmadega osalenud kõikidel Eestimaa suurtel pidudel (v.a 2011). A-tel 1985, 1987 ja 1990 oli ta vene tantsurühmade liigijuhi L. Poljakova assistent ja 2004.a peol lavastas ise  vene rühmade esinemisnumbri. Taasiseseisvunud Eestis on Natalja Rasskazova lõimunud eesti ühiskonda niivõrd hästi, et tema juhendatavad rühmad tantsivad suurepäraselt eesti rahvatantse ning konkureerivad suurtele pidudele pääsemiseks eesti rühmadega võrdsetel alustel. Just seepärast omistati talle 2014.a Ullo Toomi preemia. Natalja austab  kõikide rahvaste kultuuri ning seab oma rühmadele paljude eri maade rahvatantse. Selle eest pärjas Slaavi Kultuuri Ühing teda esimese Litvinovi-nimelise preemiaga.