Renna Milva (Nõmmiste)

Sünd. 02.04.1962 Kohtla-Järvel

Algklasside õpetaja Kohtla-Järve 1. Keskkoolis, rahvamaja juhataja Sakal

Renna paistis juba koolipõlves silma aktiivsusega klassivälises tegevuses, mille üheks osaks oli ka rahvatants. Asunud pärast elukutse omandamist tööle algklasside õpetajana, pani ta oma kasvandikud ka tantsima. Ise tantsis Renna kaua aega RTA Virulane ja kooli õpetajate rühmas Koolmeistrid.

Rahvatantsu õpetamise oskused omandas Renna iseseisvalt, osaledes ka seminaridel. 1997. a. viis ta oma Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi   3.-4. kl rühma IV Koolinoorte Tantsupeole Tallinna.  Loobunud laste õpetamisest koolis, asus ta tööle Saka Rahvamaja juhatajana ning olude sunnil tuli hakata juhendama ka memmede tantsurühma