Taivo Aljaste

Sünd. 17.03.1957 Jõhvis

Tantsuõpetaja

Taivo Aljaste alustas rahvatantsuga tegelemist juba koolipõlves a-tel 1991—1994. Pärast Jõhvi Gümnaasiumi lõpetamist töötas ehitusmaterjalide müügimehena ja jätkas tantsimist RTA-s Virulane. 2001. a asus Taivo õppima tantsujuhtimist Tallinna Ülikooli kaugõppesse ja lõpetas selle 2005 a, saades ka audiovisuaalsete ja kaunite kunstide kultuurinõuniku kutse. Juba üliõpilasena oli ta abiks RTA Virulane põhirühma juhendamisel Eike Rõõmusele ning tantsis ka ansambli D-segarühmas Virvet. Kohe pärast kõrgkooli diplomi saamist võeti Taivo tööle Kohtla-Järve Kultuurikeskusse, kus sai tema põhiülesandeks tantsu õpetamine mudilastele lasteaedades. Ka Jõhvi Gümnaasiumi huvijuht, Taivo esimene tantsuõpetaja, Voldemar Berelkovski värbas ta endale kooli appi. Aastast 2007  annab ta tantsutunde ka Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis. Enne Teist Meeste Tantsupidu organiseeris Taivo Kohtla-Järvele meesrühma ning 2011. a sai temast tegutsema hakanud Jõhvi Gümnaasiumi lastevanemate segarühma Jõhvikamoos juhendaja. Nii on Taivo  Aljaste ainus Ida-Virumaa tantsujuht, kes suudab selle ametiga end ära elatada. Endiselt tantsib ta ise Virvetis ja Eesti Rahvatantsujuhtide Rühmas.

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse rahvakultuuriosakonna juhataja Maret Käiss`i initsiatiivil korraldas Taivo 2006.a  maikuus ülelinnalise lasteaedade tantsupeo, olles ise nii repertuaari valija kui ka lavastaja. See õnnestus väga hästi ning sai traditsiooniks: aastal 2015 toimus juba kümnes pidu. Asendamatu on ta maakondlike tantsupidudel liigijuhi, tantsuväljakute märgistaja ning muusika kokkupanija ning paljundajana. 2016. a  oli II Naiste Tantsupeol N5 liigijuhi assistent.