Urve Kilk

Sünd.05.12.1937 Missos  Võrumaal

Emakeele ja kirjanduse õpetaja Kohtla-Järve IV Töölisnoorte Keskkoolis, Kohtla-Järve 1. Keskkoolis ja Kohtla-Nõmme Koolis, klassivälise töö organisaator Kohtla-Järve I Keskkoolis.

Rahvatantsu juurde jõudis Urve juba Pugola Mittetäieliku Keskkooli 1. klassis ja tantsis mõnede väikeste vaheaegadega mitmesugustes rühmades 40-nda eluaaastani. Elukutset omandades kuulus Tartu Riikliku Ülikooli Rahvakunstiansamblisse, oli Eesti Tantsujuhtide Rühma asutajaliige.

Tantsuõpetaja tööd alustas U. Kilk Helju Mikkeli soovitusel 1959.a, asudes viimase kursuse tudengina juhendama Tartu 8. Keskkooli neiduderühma. Naasnud pärast ülikooli lõpetamist Kohtla-Järvele, kuhu pere oli kolinud 1949.a, hakkas ta kohe   tantsima tollases V. Kingissepa  nimelise Kultuurimaja segarühmas ja pani ise oma esimeses töökohas töölisnoorte keskkoolis kokku ka segarühma. Kui 1961.a lahkus kultuurimaja segarühma juhendaja Heidi Rekand Kohtla-Järvelt, võttis Urve rühma õpetamise enda hoolde. Peale selle moodustas ta Kohtla-Järve 1. Keskkoolis neiduderühma, kelle viis juba 1962.a I Koolinoorte Tantsupeole. Tantsuõpetamiseks vajalikke teadmisi kogus ta seminaridel ja suvistel kümnepäevastel kursustel. 1964.a suvel sooritas ta Värskas ENSV Rahvaloomingu Maja rahvatantsujuhtide kolmekuuliste kursuste lõpueksamid ja omandas seega rahvatantsujuhi kvalifikatsiooni.

Urve Kilk on juhendanud iga liiki rahvatantsurühmi Kohtla-Järvel ja oma kodukohas Kohtla-Nõmmel. Neist tuntumad on naisrühm Kuppari Kohtla-Nõmme, RTA Virulane segarühm a 1963-1972 ja naisrühm a-il 1971-1990, D-rühm Virvet alates a-st 1987. Ta on viinud a. 1962–2016 üldtantsupidudele 140 rühma (nendest 9 meeste ja 5 naiste peole). 1967. a korraldas ta Kohtla-Järve 1. Keskkoolis esimese oma kooli rahvatantsupeo ning see sai iga-aastaseks traditsiooniks. 2016.a toimus juba 50. pidu, mille puhul pani ta kokku  raamatu „Tujuküllane tantsuteekond”. Ajaloolise ülevaate eesti rahvatantsu viljelemisest Kohtla-Nõmmel on ta talletanud  2015.a välja antud trükisesse. 2011. a ilmus U. Kilgi koostatud kogumik Ida-Virumaa rahvatantsujuhtide loomingust „Ida-Viru tantsuvara”, mis sisaldab ka tema loodud 17 tantsu.

Alates 1970. aastast on Urve Kilk kaasatud üldtantsupidude lavastamisse.  8 korda on ta olnud liigijuhi assistent (A.1970, 1975   A-segarühmad,  1972 7.-8.kl – üldjuht   Henn Tiivel , 1977 5.-6.  kl – Lille-Astra Arraste ning 1985 ja 1990 D-rühmad – Naima Ebrok,  2007 2.-3.kl ja 2009 3.-4.kl -Marina Kuznetsova)  ja 4 korda liigijuht (1982, 1987 ja 1993 3.-4.kl. rühmad ja 2016 II Eesti Naiste Tantsupeol  N5). Maakondlikke tantsupidusid on ta lavastanud alates a-st 1987 ja Virumaa ühiseid koolinoorte pidusid a-tel 1997, 2002, 2007 ja 2012. Tema ülesandeks on olnud kõikide Talviste Tuhamägede Tantsupidude kavade kokkupanek. A-l 1998 algatas ta vabariikliku õpetajate rahvatantsurühmade festivalide traditsiooni, mis osutus elujõuliseks mööda Eestimaad külakorda käies.

Urve Kilgi tööd eesti rahvatantsu hoidmisel ja edendamisel on väärikalt tunnustatud.  Talle on omistatud ENSV teenelise õpetaja aunimetus, 1996 sai ta Virumaa Kultuurkapitali missioonipreemia, 1998 Eesti Vabariigi IV klassi Valgetähe teenetemärgi, 2000 kanti Viru vägevate raamatusse, 2002 omistati maakondlik elutööpreemia, 2006 Ullo Toomi nimeline stipendium, 2012 tunnistati Ida-Virumaa kultuuripärliks, aastal 2010 kuulutati Kohtla-Nõmme valla aukodanikuks ja 2013 ka Kohtla-Järve linna aukodanikuks. 2015.a pandi talle  kohaliku rahvamaja juurde tänutäheks nimeline pink, millel on V. Osila sõnad „Aeg tantsib inimestes. Inimene tantsib ajas. Ja tema elumuusikast jääb vaibumatu kaja”.