Uute tantsude konkursi lõppvooru pääses 35 tantsu

Auhinnalised kohad pälvisid järgmised tantsud:

LASTETANTSUD
I koht Hedvig Haarde “Vargamäng”
II koht Ave Anslan “Päiksega”
III koht Liina Eero “Kes aias?”

LIHTSAMAD TÄISKASVANUTE TANTSUD
I koht Triinu Sikk “Teise küla pidu”
II-III koht Ulrika Grauberg “Läki labajalg”
II-III koht Mall Paulus “Üksi, kaksi, paljukesti”

KEERULISEMAD TÄISKASVANUTE TANTSUD
I koht Kätrin Järvis “Las aga mede vana Mari tulla”
II koht Kristiina Siig “Trollitants”
III koht Kristel Maruste “Ära mind lahti lase”
III koht Rauno Zubko “Tule tagasi”

Lisaks anti välja eripreemiad silma paistnud tantsudele:
Loo jutustamise eripreemia Richard Beljohin “Pärnumaa reinlender”
Julge dialoogi eripreemia Kristiina Siig “Nagu kass ümber palava pudru”
Uhke lennu eripreemia Ingrid Jasmin “Mäella”
Tantsupiside eripreemia Liina Eero “Õnnelike inimeste maa”

Auhinnalised kohad pälvinud tantsude autoritele on ette nähtud kultuurkapitali poolt välja pandud rahalised preemiad. Konkursi korraldaja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kirjastab kõik võidutantsude tantsukirjeldused ning teeb need kättesaadavaks avalikkusele.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kuulutab välja uute tantsude konkursi 2022

Sel korral peetakse konkurss tähistamaks Ullo Toomi 120. sünniaastapäeva. Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari erinevatele rühmaliikidele. Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised. Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud. Saatemuusikana tohib kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlusi või eesti rahvamuusikast inspireeritud eesti autorite loomingut. Konkursil osalemiseks tuleb esitada tantsust video hiljemalt 7. novembriks.

Konkursile esitatud tööd ei tohi olla ühelgi viisil honoreeritud. Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Uute tantsude konkurss koosneb kahest voorust:

1. Videovoor – žürii valib video teel esitatud tantsude hulgast parimad konkursi lõppvooru.

2. Lõppvoor – avalik kontsert, kus tunnustatakse parimaid tantse. Kontserdi toimumise koht selgub 2022. aasta sügiseks.

Konkursil osalemiseks palume täita elektrooniline ankeet (https://forms.gle/jaBf46UyCQzDetCcA) ning laadida videofail üles Dropboxi keskkonda (https://tinyurl.com/utk-2022), kasutades faili nimena märgusõna, nt kuuseke.

Konkursi lõppvooru pääsenud tantsuautorid peavad lisaks esitama tantsu helifaili .wav või .mp3 formaadis ning tantsu konspektiivse kirjelduse (täpsed nõuded saadetakse autorile koos finaalvooru pääsemisega).

Tantsu konkursile esitamise nõuded

Tantsu loomiseks peab koreograaf küsima muusika (ja sõnade) autoritelt lihtnõusolekut nende loomingu täiendamiseks tantsuga.

Tantsu video peab olema filmitud selliselt, et see annab selge ülevaate tantsu kompositsioonist: filmitud soovitatavalt eest keskelt ja tantsupõrandast kõrgemalt, et oleks võimalik pidevalt näha kogu rühma tegevust. Video on filmitud horisontaalselt (landscape) ning ühe võttega. Juhul, kui rühm ei saa osaleda lõppkontserdil, kasutatakse eelvooru esitatud videot.

Tantse saab konkursile esitada järgnevates kategooriates:

1. Lastetantsud (tants on mõeldud lasteaia-, algkooli- või põhikooliealistele lastele)

2. Lihtsamad täiskasvanute tantsud (tants on tehniliselt lihtsam ning sobib tantsimiseks algajatele, väiksema kogemusega või eakamatele tantsijatele)

3. Keerulisemad täiskasvanute tantsud (tants on tehniliselt keerukam ning sobib tantsimiseks kogemustega tantsijatele)

4. Ullo Toomile pühendatud tantsud*

* Sellesse kategooriasse saab esitada tantse, mis lähtuvad Ullo Toomi poolt kogutud rahvatantsudest, on nende seaded või arendused. Tantsu loomisel on oodatud ka koostööprojektid muusikutega, kes loovad muusika spetsiaalselt selle tantsu jaoks.

Osalustasu

Igal autoril on esimese tantsu konkursile esitamine tasuta, ERRS-i üksikliikmetest tantsuautoritel on õigus esitada konkursile tasuta kaks tantsu.

Iga järgmise tantsu konkursile esitamise eest tuleb tasuda 20 eurot tantsu kohta, mis tuleb üheaegselt tantsu konkursile esitamisega tasuda Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi arvelduskontole EE331010052030778007. Selgituseks märkida UTK ja tantsu märksõna. Vajadusel saab ERRS esitada enne ülekande tegemist ka arve. Sellest tuleb märku anda enne ülekande tegemist aadressil errs@errs.ee

Žürii

Konkursi toimumiseks moodustatakse kaks žüriid. Esimene žürii valib video teel esitatud tantsude hulgast välja parimad, kes saavad võimaluse esineda lõppkontserdil. Žüriil ei ole infot tantsu autori ja esitava kollektiivi kohta.

Teine žürii hindab tantse lõppkontserdil ning annab välja rahalised preemiad. Kontserdil teadustatakse tantsu pealkiri ning esitav kollektiiv.

Žürii hindab tantsu kompositsiooni, vastavust valitud kategooriale ning Eesti rahvatantsule omaste elementide oskuslikku kasutamist.

Konkursi lõpp

Pärast konkurssi makstakse iga kategooria parimate tantsude autoritele välja preemiad, mille paneb välja kultuurkapital:

I koht – 1000 eurot
II koht – 800 eurot
III koht – 600 eurot
Eripreemiad à 500 eurot

Autoritega sõlmitakse leping tantsude kirjeldamiseks ning ERRS-ile jääb õigus konkursil osalenud tantsude videod ja kirjeldused õppematerjalidena teha avalikkusele veebi vahendusel kättesaadavaks.

Ajakava

7. november 2022 – videote konkursile esitamise tähtaeg

28. november 2022 – lõppvooru pääsenud tantsude avalikustamine

14. jaanuar 2023 – toimub konspektide ja kirjelduste koostamise koolitus

21. jaanuar 2023 – avaliku kontserdina konkursi lõppvoor