Vaili Viirlaid

Sünd. 06.10.1977 Kohtla-Järvel

Alusharidus õpetaja, huvijuht Kohtla-Järvel ja Mäetagusel

Vaili Viirlaid on lõpetanud Kohtla-Järve 17. Keskkooli 1995.a ja omandanud Tartu Ülikooli Tartu Õpetajate Seminari kaugõppes alushariduse eriala, töötanud Kohtla-Järve Ühis gümnaasiumis, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis ja Mäetaguse Põhikoolis huvijuhina, Mäetaguse lasteaias Tõruke liikumis- ja rühmaõpetajana ning Jõhvi lastaaias Pillerkaaremaja õppealajuhatajana.

Tee rahvatantsu juurde sai alguse juba lasteaias, jätkus Mäetaguse vallas Pagari külas Viide Pakkase juures. Pärast keskkooli lõpetamist õppis ta ühe aasta Viljandi Kultuurikolledžis tantsu erialal. Siirdunud tööle kooli, hakkas ta ise lasterühmi juhendama ja tantsis erinevate õpetajate juures, ka RTA Virulane Eike Rõõmuse juhendamisel. Oma õpetajateks peab Vaili ka Urve Kilki ja Taivo Aljastet. 2015.-2016.a õppis ta Rahvkultuuri Keskuse tantsujuhtide koolis ja lõpetas selle  rahvatantsuspetsialisti 5. astme kutsetunnistusega.

Vaili Viirlaid alustas tööd tantsurühmade juhendajana Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis 1997.-2001a, on seda jätkanud 2001.-2009.a, Mäetaguse lasteaias, 2013-2015 Illuka memmederühma juures ja alates a. 2015 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis. Maakondlikel tantsupidudel on Vaili olnud 1-2. Kl rühmade liigijuht. Kauaaegsete tantsutraditsioonidega Kohtla-Järve järve Gümnaasiumis usaldati 2017.a kooli 51. rahvatantsupeol Vailile austav ülesanne lavastada ja korraldada iga-aastane kevadine tantsupidu.

Huvijuhi töö kõrval juhendab Vaili koolis mitut rahvatantsurühma ja 2017.a noorte tantsupeole „Mina jään” viis ta 1. klassi rühma ja kahasse U. Kilgiga neiduderühma Järve Neiud. Mõlemad arvati vabariigi parimate hulka.