Virve Tooming

Sünd. 20.11.1928Emakeele ja kirjanduse õpetaja Peressaare koolis ja Avinurme Keskkoolis.Tantsujuhiks sai Virve iseseisvalt õppides, seminaridel ja kursustel käies, rühmi hakkas õpetama 1968 ja tegi seda aastani 2009. Tema käe all omandasid tantsuoskust erinevat liiki rühmad  Avinurmes ja segarühmaga osales 1970. a vabariiklikul tantsupeol. Virve on loonud tantse memmedele ja ja lavastanud Ida-Viru Lõunaregiooni tantsupeo.