Voldemar Berelkovski

Sünd. 29.09.1938 Oudovos Pihkva oblastis Venemaal

Mäeelektromehhaanik, ajaloolane, klassivälise töö organisaator

Voldemar Berelkovski on elukutselt mäeelektromehhaanik ja töötas kümme aastat kaevanduses. Töö kõrvalt koolitas ta end Tartu Ülikooli kaugõppes ajaloolaseks, töötas direktorina Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis ja seejärel Kohtla-Järve Õppetootmiskombinaadis. Viimase likvideerimise järel asus juhtima klassivälist tööd Jõhvi Gümnaasiumis. Lisaks oma põhitööle on Voldemar õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust Kohtla-Järve Kaugõppekoolis ning Jõhvi Gümnaasiumis.

Rahvatantsu juurde jõudis Voldemar Berelkovski juba Kukruse koolis käies a 1951. Tallinnas õppides tantsis ta oma koolis ja 1954. a alates Kaubandustööliste a/ü klubis Nelli Uustalu juures. Isegi Nõukogude Armees teenides leidis ta võimaluse  õppida vene rahvatantse.  Kohtla-Järvele naastes sai Voldemarist RTA Virulane tantsija ning on seda tänaseni.

Asunud tööle Jõhvi Gümnaasiumi, kus oli aastaid tegutsenud arvukalt rahvatantsurühmi, kuid  tol ajal polnud ühtegi tantsuõpetajat, võttis õpetaja Berelkovski rühmade loomise ja õpetamise raske töö enda kanda. Juba 1992.a korraldas ta oma kooli tantsupeo, mis muutus kohe traditsiooniks. Huvijuhina on ta suutnud väärtustada rahvatantsu ja selle õpetamist nii, et on tantsima pannud kogu kooli: kõigis kl-des 1- 9-ni  on rahvatants tunniplaanis ja õpetajate tööd tasustatakse rühmale omistatud kategooriaid arvestades.

Maakondlikel rahvatantsupidudel on Voldemar tegutsenud alati laste- või  noorterühmade liigijuhina.

Vabariiklikel tantsupidudel on Voldemar ise tantsinud alates aastast 1955 ja oma rühmi sinna viinud a-st 1992. Igaks peoks valmistub Jõhvi Gümnaasiumist kümmekond rühma, kes kõik  kannavad nime Jõhvikas. Ka tema initsiatiivil kokku kutsutud lastevanemate segarühm on võtnud nimeks Jõhvikamoos. Üldse on Voldemarile omane oskus agiteerida noori tantsu juurde tulema ning sinna ka jääma. Nii on tema toonud RTA Virulasse üle 20 tantsija ja oma koolis pannud tantsima ka õpetajad.

V. Berelkovskil on palju autoritantse. Ta ise ütleb, et uusi tantse on lihtsam luua kui kirjeldusi lugeda. Tal on tantse nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kui õpetajatel on tarvis esineda, siis teeb ta selleks kindlasti ise tantsu. Tema „Tudu tants“ valiti 2012.a loometantsude konkursil finaali. „Virumaa lapsed“, „Virumaa kannatantsud“, „Tule Virumaale“, “Rännutants“ ja „Kodutants“ on ilmunud „Ida-Viru tantsuvaras“. Peale selle on tal olemas veel 8 tantsu kirjeldused.