Küsimused ja vastused kollektiividele kehtestatud piirangute kohta

Eestis on hetkel kõrge risk nakatuda koroonaviirusesse. ERRS toob kehtivatest reeglitest välja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Milliseid reegleid peavad rahvatantsu ja -muusika kollektiivid praegu jälgima?

Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

See tähendab, et kollektiiviliikmetel tuleb tegevuses osalemiseks esitada koroonapass või negatiivne testi tulemus.

Koolikollektiivide liikmetel (alla 18-aastastel ning ka gümnaasiumi lõpuklassides õppivatel 19-aastastel) ei tule tõendit esitada.

Näiteks võib toimida nii: vaktsineeritud või läbipõdenud liikmed esitavad ühekordselt oma tõendi, kollektiivi juht/rühmavanem märgib üles selle kehtivusaja ning kuni selle ajani ei pea too inimene iga kord tõendit trenni või proovi tules uuesti näitama. Testi tegijad näitavad testi enne igat trenni (või 2x nädalas – olenevalt trennid/proovide sagedusest) 

Mida teha, kui kollektiiviliikmed ei soovi tõendit näidata või testi teha?

Kehtivate reeglite kohaselt need inimesed huvitegevuses osaleda ei saa.

Kas tööandja või kollektiivi juhendaja peab pakkuma kohapeal kiirtesti tegemist?

Kiirtesti tegemise kulu katab inimene, kes soovib osaleda tegevuses, välja arvatud juhul, kui tegevuse korraldaja vabatahtlikult pakub testimise võimalust ja selle kulu katmist.

Seega kohustust testimise võimalust pakkuda ei ole.

Mitu inimest tohib treeningus/proovis osaleda?

Kui tegevuse eest vastutav isik kontrollib isikute nakkusohutust, võib nimetatud korda järgides üritustel ja tegevustes osaleda siseruumides 6000 isikut ning välistingimustes 12 000 isikut.

Seega ei ole tavapärastes tingimustes rahvatantsurühmade ega rahvamuusikakollektiivide tegevuses osalevate liikmete arv hetkel piiratud.

Kas maski kandmine proovis on kohustuslik?

Maski kandmine proovisaalis ei ole kohustuslik, kuna toimub eelnev nakkusohutuse tõestamine. Küll aga võib paluda asutus, kus proove ja treeninguid läbi viiakse, et inimesed väljaspool proovisaali siiski maski kannavad, kuna tegu võib olla avaliku ruumiga, kus inimeste nakkusohutust ei kontrollita.

Kui üks kollektiiviliige saab positiivse koroonatesti tulemuse, kas teised liikmed peavad sel juhul jääma eneseisolatsiooni?

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui aasta.

Kui inimene on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, ei pea ta jääma kokkupuutel nakatunuga eneseisolatsiooni. Kui inimene ei ole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, peab ta jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks.

Soovime korraldada oma rühmaga kontserti, millega tuleb arvestada ja kas see on vaja kellegagi kooskõlastada?

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Üritust terviseametiga kooskõlastama ei pea, küll aga annavad nad kindlasti nõu ja juhiseid, kuidas seda läbi viia ja ohutust tagada.

Seega on võimalus korraldada kontserti, kuid tuleb veenduda kontserdil osalevate esinejate ja külastajate nakkusohutuses – see on ürituse korraldaja kohustus. Terviseamet oskab anda soovitusi, kuidas ohutust tagada, kuid kohustust nendega ürituse korraldamist kooskõlastada ei ole.

Kuidas kontrollida koroonapassi kehtivust?

Tõendite kontrollimist peab läbi viima treeningu/proovi/ürituse korraldaja. Kohustus on tõendit kontrollida kas visuaalselt või kasutades veebilehte: https://kontroll.digilugu.ee/

Isikut tõendava dokumendi kontrollimine selle juures ei ole kohustuslik, kuid põhjendatud kahtluse korral võib seda siiski teha. Põhjendatud kahtluseks võib lugeda seda, kui näib, et inimene esitab kehtetu tõendi või esineb kellegi teise nime all.

Kes on need reeglid kehtestanud ja miks meil ei lasta normaalselt oma huvitegevust läbi viia?

Reeglid on kehtestanud Eesti valitsus selleks, et piirata koroonaviiruse levikut.

Praegused piirangud, kus tuleb enda nakkusohutust tõestada, on kehtestatud selleks, et võimaldada huvitegevust siiski enam-vähem normaalselt läbi viia. Võrdlusena tasub meenutada kaht möödunud hooaega, kus huvitegevus oli üldse keelatud.

Info on koondatud lehelt www.kriis.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga