Lokulauad 2021 nominendid

Rõõm on tõdeda, et lokulaudadele esitati väga palju väga toimekaid ja tublisid inimesi, kes kõik tõepoolest väärivad esiletõstmist. Auga nimetame neid lokulaudade nominentideks ja siinkohal avaldamegi nominentide nimed tähestiku järjekorras. Põhjendused kandidaatide esitamisel olid pikad ja väga põhjalikud, käesolevasse koondasime tuuma. Samuti on iga nominendi juures kirjas tema kandidatuuri esitaja(d). Aitäh märkajatele! 

Ave Jääger-Nurgamaa Tantsuõpetaja tegeleb Iisakus kõikide rühmaliikidega, juhendades nii laste- kui ka nais- ja segarühma. Tema rühmad on osalenud tulemuslikult kõigil maakondlikel ja üleriiklikel tantsusündmustel. Esitaja Erika Kõllo

Birgit Kruuse Sel aastal on Birgitil kokku 11 rühma, millest 4 juhendab ta Karksi-Nuia kultuurikeskuses ning ülejäänuid August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis. Esitaja Karksi-Nuia kultuurikeskus

Eesti Folkloorinõukogu Väljundite pakkumine rühmadele. Esitaja Tantsupeomuuseum

Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm ETR on väga pikka aega panustanud  oma liikmete ja tegevuse kaudu valdkonna arengusse. Esitaja Tantsupeomuuseum

Eestirootslaste IV Laulu- ja Tantsupidu “Aiboland mu arm” Neljas pidu pealkirjaga “Aiboland, mu arm” oli planeeritud toimuma 2020. aastal, kuid lükkus covid-pandeemia tõttu edasi. Pidu sai 2021. aastal teoks ennekõike tänu pandeemia ajal järjepidevat tegutsemist jätkanud ja peo repertuaari omandanud kollektiividele, keda kogunes 300 osaleja jagu.      Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Eha Niglas Jõgeva Muusikakoolis on ta juhendanud rahvamuusika ansambleid juba 30 aastat! Seoses koroonaga pole saanud juubelit pidada. Esitaja Ago Niglas

Ene Lukka-Jegikjan, Anneli Kont, Enn Siimer pärimusmuusika õpetuse ametliku ja täieõigusliku alustamise eest Viljandi Kultuuriakadeemias 30 aastat tagasi! Esitaja Tuule Kann

Ene Runtel Järvselja raamatukogust „Aksel Tähnas 110“ korraldaja 15.08.2021. Juba 20 aastat on Ene korraldanud Aksel Tähnase kandlepäevi, kaasates nii kohalikkeTartumaa rahvamuusikuid kui ka kutsudes noori pillimängijaid üle Eesti ning kaugemaltki. Esitaja Tuule Kann

Eneli Rüütli Eneli Rüütli igapäevane elu on tantsust ja liikumisest otsast otsani ja äärest ääreni läbi põimunud. Esitaja pop-folk tantsurühm Uppsar

Folklooriklubi Maatasa Professionaalselt teostatud rahvamuusikavideo avaldamine Esitaja Tantsuselts Pikne

folkmuusikal “Üle vee – Leigri lugu” Uppsarile ja Antsudele omasel moel sai võetud julgus kokku tuua publiku ette oma nägemus Kalevipoja venna ehk vägilase Leigri teekonnast. Esitaja pop-folk tantsurühm Uppsar

G.Otsa nim Tallinna Muusikakool maailmamuusika õppekava avamine. Esitaja Enrik Visla

Haapsalu Kultuurikeskus ja Anti Nöör Rannalõõtsa võistumängimine – Rannalõõts 10/Rannalõõtsa võistumängimine 5. Rahvamuusikasündmus Lääne-Eestis. Esitaja Enrik Visla

Helle Suurlaht annab välja väikekandle vihikuid/õppematerjale, teeb üle Eesti pidevalt ja pikalt väikekandle koolitusi. Esitaja Tuule Kann

Igor Tõnuristi mälestuskontsert Viljandi pärimusmuusika festivalil põhjalik ja terviklik kontsertlavastus tõi esile Igor Tõnuristi mitmekülgse ja värvika pärandi, sisaldades nii raadio-, video- kui ka jutukatkeid, mis olid ühendatud ühtseks tervikuks koos tantsu, laulu ja pillimänguga. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Ilma Adamson Piisab vaid kahe tantsuansambli — Tuisulise ja Sõpruse– asutamisest ja pikaaegsest juhtimisest ning omanimelise tantsukooli loomisest ja nüüdseks juba kolmanda lennuga lõpusirgele jõudmisest. Esitaja Urve Kilk

Jaagup Kippar lastesõber, Piibari juhendaja, tantsijate sõber pillimees, laulusõber, teab kõiki laule peast, folkloorisõber, alati abivalmis. Esitaja Enrik Visla

Juta Helilaid Kauaaegne viiuliõpetaja ja rahvamuusika pidude liigijuht. Esitaja Enrik Visla

Kai Randrüüt, Eesti Idla Selts Kai Randrüüt on lektor Eesti Rahvakultuuri Keskuse tantsuõpetajate koolis , kus tutvustab Idla võimlemise süsteemi. Need teadmised on uue põlvkonna tantsujuhtidele heaks materjaliks muuta treeningtunnid mitmekülgsemaks. Esitaja Tantsupeomuuseum

Karoliina Kreintaal, Lee Taul, Sänni Noormets On imetlusväärne, et nad ei karda ajada autentset liini ning mängida arhiivisalvestisi, tehes seda professionaalselt ja pärimusele omaselt. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Kert Krüsban See, et pillimees suudab mängida selliselt, et tema järgi on võimalik mõnusasti tantsida, on väga oluline. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Kihnu naisrühm Pitsid Paistavad Meie tunnuseks on ühtsus, Kihnu, rõõm tantsida, kanda ja hoida meie pärimust elavana ja õppida uuspärimust, end arendada. Esitaja Marju Nazarov Kihnu Kultuuriruum

Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja folkloristika osakond Arhiivides peituvad kogud annavad võimaluse igaühele luua side meie pärimusega – sellega, mis meid maailmas ainulaadseks teeb. Seejuures on aga oluline roll just arhiivi töötajatel ja folkloristidel, kes lahkesti ja raugematult oma teadmisi jagavad, peituvaid materjale esile toovad ning õpetavad väärtustama meie haruldast pärandit. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Kuraga Mari Kihnus talu järgi  ehk Maria Michelson Viiulimäng on kogu elu Kihnus olnud hindamatu väärtusega ning Mari eeskuju ja eesmärk pillimängu õpetada,  et see kestaks ja  seda saaks tulevatele põlvedele edasi anda, on nii tähtis, et seda ei anna sõnadega kirjeldada. Esitaja Marju Nazarov Kihnu Kultuuriruum

Krista Tõldmaker Krista tegemised on jätnud oma jälje nii kohaliku kultuurielu rikastamisse kui tõusnud esile ka üle-eestiliselt. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Kristi Pumbo Kristi õpetab nii teoreetiliselt kui praktiliselt valmistama ette mardi- ja kadrisante. Tal on hea ülevaade kõigest teemakohasest: materjalidest ja andmebaasidest, lauludest ja mängudest, erinevatest tegelastest; ning oma koolitustel keskendub ta ennekõike sellele, kuidas mänguliselt santida. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Lea Teder on teinud oma tööd pikaajaliselt ja südamega. Esitaja Enrik Visla

Leanne Barbo, Jaan Sarv, Sabatantsu festival juba pikka aega veavad nad ka Tallinna tantsuklubi. Esitaja Tuule Kann

Lee juubelikontsert “Ainuke aeg” Ligi saja tantsijaga tantsuansambel Lee tähistas sel suvel oma 40.a juubelit meeleoluka kontserdiga „Ainuke aeg“. Esitaja Eesti Tantsuagentuur

LEISI VÄRKS 20  Leisi VÄRKS  Saaremaal Leisis oli esimene laager, kus hakati 20 aastat tagasi valmistama väikekandleid. Sellele järgnesid järgmistel aastatel torupillid, parmupillid, lokulauad, hiiukandled, sarved, trummid, viled jne (lõõtsu, viiuleid ei tehtud, ei jõuaks 4 päevaga). Esitaja Tuule Kann

lõõtsamees Ain Lindvest  tähistas juba 60.a juubelit ja olnud eeskujuks mitmele põlvkonnale lõõtsameestele ja-naistele. Esitaja Enrik Visla

Made-Heljo Ruul  Professionaalse ja nõudliku tantsujuhina on Made Ruul olnud mitmete kunagise Elva rajooni tantsupidude pealavastaja ja Tartumaa tantsupidude naisrühmade liigijuht  lavastaja ning 2002. aastal toimunud Tartu linna ja maakonna tantsupeol naisrühmade liikumise juht. Esitajad naisrühm Madelin ja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

Mare Sarapuu  on teinud oma tööd pikaajaliselt ja südamega. Esitaja Enrik Visla

Margit Kuhi  Oma tegemistes on ta äärmiselt pühendunud ja põhjalik. Margiti korraldatud laagrid, kursused ja üritused on alati väga heal tasemel, ühtaegu nii sisukad kui ka sooja atmosfääriga ning toetavad meie pillimängijate ja lauljate järelkasvu. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Maria Uppin-Sarv aktiivne tegija tantsuvaldkonnas. Esitaja Tuule Kann

Marina Kuznetsova  Marina töötas Kuljuse jaoks välja n-ö distantsõppeaegse tantsuõpetamise metoodika, mis oleks tehtav ka kitsastes kodustes tingimustes naabreid häirimata. Esitaja Silver Puulmann, Kuljus

Martin Arak  rõõmsameelne traditsiooni jätkaja, Vabariigi Pillimees 2020. Esitaja Tuule Kann

Monika Tomingas  alati valmis appi tulema rahvakandlemängijate ürituste korraldamise projektides. Esitaja Tuule Kann

NaisrühmHoppet  Naisrühm Hoppet osales TikTokis #Kaerajaaningu üleskutses, mis erines tavapärasest. Esitaja Janne Kuuskla

Rannalõõtsa võistumängimine  Rannalõõts 10/Rannalõõtsa võistumängimine 5. Esitaja Enrik Visla

SA Kihnu Kultuuriruum Toimunud on erinevad tegevused-üritused (pillilaager 14a, täiskasvanute pilliõpe (uus tegevus ja aasta), kunstilaager 11a, pärimuslaager mandril elavatele kihnlastele 2a jne),  festivalid (kudumisfestival 4a, viiulifestival 11a, Kihnu Mere Pidu 11a), õpitoad, kalendritähtpäevade pidamised jne. Esitaja Marju Nazarov

Sille Kapper ja Rahvakunstiselts Leigarid Filmi “Eesti pärimustants” loomine – äärmiselt sisukas õppematerjal, esimene omataoline meie valdkonnas. Esitaja Kristiina Siig

Silvia Soide Loomulikult me tantsime Kihnu tantse igapäevaselt ning see on meil veres, kuid tänu Silviale saame me tulla mugavustsoonist välja, õpime erinevaid rahvatantse, uusloomingut jne. Esitaja Marju Nazarov Kihnu Kultuuriruum

Suur kandlepäev Ahunapalus 15.08.2021, pühendatud kandle- ja viiulimeistri Aksel Tähnase 110. sünniaastapäevale ning Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna 100. aastale. Esitaja Tuule Kann

TalTechBigBänd BigBänd on alati leidnud viisi arranžeerimaks Kuljuse repertuaari ning mitmeid rahvuslikke lugusid. Esitaja Kuljus

Tantsu Teisipäevad 13.juuli – 3.august 2021 Autovabaduse puiesteel Tartus Tantsu Teisipäevade kontsertidel esines kokku 9 Tartu linna ja maakonna rahvatantsukollektiivi, toimus seltskonnatantsude õpituba, viidi läbi avalik rahvatantsutreeningtund kõigile soovijatele ning anti üle Tartumaa rahvatantsupreemiad. Esitaja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit

Tantsuansambel Lee Sellel kollektiivil on olemas kõik ideaalse rühma tunnused: lõbusad ja uuendusmeelsed juhendajad, sõbralikud ja ühiseid väärtuseid kandvad tantsijad, parimate tingimustega asukoht tantsutrennide tegemiseks, tantsud, mida tahad tantsida. Esitaja Tantsuansambel Lee tantsijad ja lastevanemad

Tantsuansambel Soveldaja nooruslik energia ja isikupärane esitusstiil. Esitaja Kadri Tiis

Tantsupeomuuseum eest veavad missioonitundest ja armastusest eesti rahvatantsu vastu Angela Arraste ja Ülo Luht. Kahekesi on nad andnud suure panuse eesti rahvatantsu ajaloo säilitamisse, väärtustamisse ja arendamisse. Esitaja Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm

Tartu folk-off festival hoidis riigis valitsevast olukorrast hoolimata siiski kõrgel traditsioonilippu, mis sellest, et veebiülekande näol. Esitaja Tantsuselts Pikne

Tiiu Aasa Ta on öelnud: „Tantsul on üks kindel omadus – pakkuda nii ihulist kui ka hingelist kosutust! Ja kuniks neid inimesi, kes seda mõistavad, jagub, vajatakse ka tantsuõpetajaid. Loomulikult omab selle kõrval kindlat kohta ka mõnus seltsielu.“ Esitaja Kullaketrajate Naised

Triinu Nutt Need, kes Triinuga kokku puutunud, peavad teda nõudlikuks, kohusetundlikuks ja tähelepanelikuks korraldajaks. Lisaks on ta alati hoolitsenud selle eest, et tema korraldatud sündmustel püsiks järelkasv. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Tuulelõõtsutajad juubeli CD Elumere lained 20 aastat. Esitaja Enrik Visla

Tuuleviiul Rasketes oludes meelsuse hoidmine. Esitaja Tuule Kann

Tuustar Käivad esinemas, musitseerimas ja tantse õpetamas erinevates tantsuklubides. Kõige tihedamini käiakse Tartu tantsuklubis. Seal aastal esinesid nad Tuustariga kolmel folgil ja kokku umbes 20-25 korda. Esitaja Ago Niglas

Ulvi Mägi Võimlemispeol „Kingitus“ rahvatantsijate kava lavastamise eest. Esitaja Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts

Viivi Voorand Viivi on pühendanud suure osa oma elust rahvamuusikale ja regilaulule, olles Lahemaa Rahwamuusikute asutaja ja eestvedaja, Eesti esimese folkloorifestivali Viru Säru üks tugevamaid alustalasid ning Lahemaa torupillipäevade korraldaja. Esitaja Eesti Folkloorinõukogu

Võimlemispidu “Kingitus” Vaatamata olukorrale korraldati pidu, mis läks tegijatele ja pealtvaatajatele korda. Esitaja Tantsupeomuuseum

Uppsar Rahvatantsuvideo – Lääneranniku Eesti Päevadele Eesti Vabariigi aastapäeva raames läkitatud videotervitus. Esitaja pop-folk tantsurühm Uppsar

1 thoughts on “Lokulauad 2021 nominendid

  1. Pingback: Palju õnne Krista! – KIITSHARAKAD

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga