Algas rahvamuusika loomekorje

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kuulutas välja rahvamuusika loomekorje, et edendada rahvamuusikute ja rahvatantsijate vahelist koostööd. Loomekorje raames oodatakse muusikapalu 29. veebruarini.

Loomekorje eesmärk on arendada rahvatantsijate ja rahvamuusikute koostööd, leida tantsu loomiseks sobivat saatemuusikat ning pakkuda muusikutele väljundivõimalust. Parimad esitajad saavad võimaluse üles astuda Tallinna vanalinna päevadel 7.–9. juunini 2024.

Tantsuloojaid inspireerinud saatemuusikate salvestused tulevad koos tantsudega ettekandele ERRS-i 36. sünnipäeva kontserdil 7. detsembril 2024. Lisaks on kõnekatel lugudel võimalus jõuda tantsu- ja rahvamuusikapidude repertuaari ning leida kasutamist erinevatel tantsurühmade kontsertidel.

Loomekorjele on oodatud nii uued eesti rahvamuusikatöötlused ja seaded kui ka juba varem avaldatud lood, mis võiksid omakorda inspireerida koreograafe looma valminud muusikatele eesti rahvatantse. Loo pikkusele ei ole seatud piiranguid, kuid suurem tõenäosus tantsu saatemuusikana kasutust leida on ca 3-minutilistel lugudel.

Tantsu loomiseks sobilikke helitöid iseloomustavad eesti rahvatantsu põhisamme ja -liikumisi (nt polka, labajalavalss, reinlender, rahvalik valss) toetav tempo ja rütmika ning kogu loo vältel selgelt tajutav pulss. Seejuures on tervitatavad selged tempo ja taktimõõdu vaheldused.

Muusikat võivad loomekorjele esitada kõik huvilised. Muusikute arv ja instrumentide valik ei ole piiratud. Oodatud on juba valmis helitööd, mille salvestusi saaks tantsu saatemuusikana avalikel kontsertidel kasutada.

Oma töö loomekorjele esitamisel säilitab muusikateose esitaja kõik talle kuuluvad õigused, kuid annab tantsu autorile loa täiendada teost koreograafiaga.

Loomekorjel osalemiseks tuleb täita elektrooniline ankeet ja laadida helifail üles veebikeskkonda hiljemalt 29. veebruaril 2024, kasutades faili nimena helitöö pealkirja. Fail peab olema .mp3 või .wav formaadis.

Kõik laekunud helitööd tehakse kättesaadavaks tantsuautoritele, kes soovivad osaleda uute tantsude konkursil, mille avalik lõppvoor toimub ERRS-i 36. sünnipäeva kontserdil 7. detsembril 2024.

Foto autor Ilmars Znotins

1 thoughts on “Algas rahvamuusika loomekorje

  1. Pingback: Nädala infokillud 51/2023 - Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Comments are closed.