Kutsume huvilisi kaasa mõtlema rahvatantsu ja rahvamuusika tulevikust

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts on koostamas oma seltsile uut arengukava aastateks 2025–2030. Kutsume kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja arutlema, milliseid arengusuundi soovime valdkonnas järgmistel aastatel näha, millised kitsaskohad vajavad lahendamist ja kuidas meie ühist eesmärki – hoida rahvatantsu ja rahvamuusika valdkondi elujõulisena – paremini saavutada.

Seltsina seisame Eesti riigis ja oma partnerlussuhetes teiste institutsioonidega selle eest, et rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonnad oleks Eestis hoitud, hinnatud ja elujõulised. Oma tegevuses oleme kõigi valdkondades tegutsevate pea 25 000 harrastaja esindajad.

Seetõttu ootame kõiki omavalitsuste kultuuritöötajaid, juhendajaid või ka aktiivseid ja oma panust anda soovivaid harrastajaid ühistele mõttetalgutele, mis suunas peaksid nii rahvatantsu kui ka rahvamuusika harrastus järgmise viie aasta jooksul arenema.

Mõttetalgud toimuvad neljas kohas üle Eesti:

2. märtsil kell 11.00–13.00 Pärnus Nooruse majas
9. märtsil kell 11.00–13.00 Tartus Treffneri gümnaasiumis
16. märtsil kell 11.00–13.00 Kohtla-Järve kultuurikeskuses
6. aprillil kell 11.00–13.00 Tallinnas Muusika- ja Balletikoolis (MUBA)

Osaleda on võimalik endale meelepärases ja sobivas aruteluringis.

Sündmuse paremaks planeerimiseks palume oma osavõtt alloleva vormi kaudu registreerida hiljemalt 3 päeva enne sündmuse toimumist.