Raudkatsi võistutantsimisel võidutses rahvatantsuansambel Kajakas

Autorid: Helena-Mariana Reimann ja Ene Jakobson
Foto autor: Arti Allmägi

9.-10. veebruaril toimus Kuressaares VI Anna Raudkatsi nimeline võistutantsimine. Rühmadel tuli esitada üks vabalt valitud tants ning teine kohustuslik tants Ene Jakobsoni (Anna Raudkatsi stipendiaat aastal 2019) repertuaarist. Žürii kiitis juhendajate leidlikkust ja tantsijate tahet.

Kohustuslikeks tantsudeks olid sel korral valitud Ene Jakobsoni tantsuvaramust varem tantsupeol esitatud tantsud: 5.-6. klassil „Tantsuhoos“, 7.-9. klassil „Reinlender Pärnumaalt“ ja C-rühmadel „Rannavalss“. Kõik need tantsud nõuavad põhisammude oskust ja soorituse täpsust. Kasuks tuleb ka hea kehakool, millega tantsuansambel Kajaka lapsed ja noored, kes viisid Pärnusse kaasa ka võistutantsimise grand prix, suurepärase kergusega toime tulid. Kuid ka kõik teised rühmad väärivad ära märkimist ja nagu korraldaja ütles: „Kõik, kes ei saanud esikohta, on auga ära teeninud konkursi II koha!“

Osalenud tantsrühmad olid üle keskmise tublid, rahvarõivad korrektsed ja kenasti välja kantud. Esinemiskultuur oli kõigil rühmadel suurepärane. Oli märgata noorte pühendumust ja rõõmu tantsust. Tantsijaid jälgides jäi silma ka see, et kõik õpetajad teavad väga täpselt, mida nad õpetavad ja mis suunas liiguvad. Nagu juba eelpool mainitud, Ene Jakobsoni tantsud ei ole lihtsate killast, samas aga lapsi ja noori igakülgselt arendavad, alati väga hästi läbimõeldult loodud. Mõni laps lihtsalt vajab rohkem aega, et kõik õpetaja poolt soovitatu ja õpetatu väga hästi kehasse sisse jääks.

Teisel päeval toimusid tantsijatele õpitoad. Töötubasid viisid läbi paralleelselt Ene Jakobson ja folklooriansambel ,,Sõrvemaa Pärimuse Selts’’.

Teise päeva vabalt valitud tantsude kontsert oli veelgi põnevam jälgimine. Teadlik õpetaja paneb oma rühma ju alati sellisel puhul esinema parima sooritusvõimalusega tantsuga. Esile tõstaks siinkohal Leesikate 7.-9. klassi rühma, keda oli küll vaid 6 paari, aga kes tõmbasid kontserdi esimese numbriga oma õpetaja Hedvig Haarde „Padepolkaga“ kohe pealtvaatajad aplodeerima. Nad tantsisid väga energiliselt. Sama saab öelda ka Kajaka 5.-6. klassi rühma Ingrid Jasmini tantsu „Rongilugu“ kohta.

Tore oli näha, et tantsitakse rõõmuga möödunud tantsupidude tantse ja et need on lastele ja noortele südamesse läinud. Toila Gümnaasiumi rühmad esitasid Märt Agu „Jaani räppi“ ja Ida Urbeli „Tõmba-Jürit“. Lausa kaks rühma olid valinud esitamiseks Maido Saare „Pärglipolka“. Üks neist oli tantsuansambel Lee, kes (vaatamata märgatavalt suurele vanusevahele) tantsisid seda väga stiilipuhtalt, kuid samas Sütevaka Humanitaargümnaasiumi noored esitasid seda jällegi omamoodi väärikalt ja täpselt. Viljandi noored oli valinud tantsuks Helena-Mariana Reimanni „Kust laulud saadud“, milles oli näha mõnusat sissetantsimist, nii et noored said oma esinemist nautida. Üllatus oli Kajaka noorema noorterühma „Tulitilgad“ (Helena-Mariana Reimann), kellel vaatamata noorele eale oli sooritus vägagi arvestatav.

Loomulikult oli nauditav vaadata kõikide gümnaasiumirühmade valiktantse. Nende sära, rõõm ja emotsionaalsus kiirgasid üle saali ja kutsusid kõiki vaatajaid kaasa elama.

Vahel tundub, et rühmad, kes saavad harjutada nädalas rohkem või teha pikemaid trenne, saavutavad tantsutehnilise kõrge taseme kiiremini. Kindlasti mängib siin oma rolli ka tantsuharrastusega tegelemise aeg – kas on tegemist algaja või edasijõudnud tantsijaga. Kõik on võimalik, kui endal on vaid soovi ja tahet. Ja sellest siin konkursil puudust ei tundunud olevat kellelgi.

Siinkohal on hea võimalus ka kõigile tantsuõpetajatele südamele panna, et tantsõpetuse juures on väga oluline tegeleda järjepidevalt lisaks repertuaari omandamisele ka olulisemate Eesti tantsu põhisammude (hüpaksamm, hüpakud, luiskheide, voorsamm, labajalavalsisamm, valsisamm, galopisamm, polkasamm jne) harjutamisega. Tähelepanu tuleb pöörata ka käte asenditele: käed seelikus, käed puusal, erinevad tantsuvõtted. Lõpukummardus on samuti asi mida peab harjutama: see peaks olema sooritatud ühes rütmis ja korrektselt, ühte moodi lavalt lahkudes, et kergendus läbitud esinemisest ei tuleks tantsijale peale enne, kui ta on jõudnud lava taha. Gümnaasiumirühmade puhul kindlasti, kuid miks mitte vaikselt ka juba 7.-9. klassi rühmade puhul võiks tegeleda tõstetehnika ja hüppevõime arendamisega.

Tulles tagasi võistutantsimise juurde, siis kogu üritus oli suurepäraaselt korraldatud. Au ja kiitus eestvedajale Eena Margile!

Kes sel korral veel ei julgenud osaleda, siis korraldaja lubas, et 2026. aastal tuleb VII võistutantsimine ja esitusele tulevad siis vabalt valitud Niina ja Alfred Raadiku tantsud. „Asuge aga juba tantse valima ja õppima,” sõnas Mark lõpetuseks.

Meeldejääva elamuse pakkus kõigile osalejatele ka Saaremaa Ühisgümnaasiumi revüüetendus mille koolinoored oma kooliprogrammis oleva kursuse raames juhendaja abiga ise loovad ja kokku panevad. Etenduses osales 120 noort.

Oli väga hea meel näha, et õpetajad olid tulnud oma tantsijatega koos reisimise ja esinemise võimalust nautima, mitte ei tekitatud liigset konkursiärevust ja närvipinget. Rahulikult esineti klassikalise 8-paarilise koosseisu asemel veel ka 5, 10, 11 ja isegi 12 paariga. Õpetajad olid tantse suurematele ja väiksematele kooseisudele ümber seades väga leidlikud.

Kes ei ole enda jaoks veel seda konkurssi avastanud või pole söandanud sinna kandideerida, siis soovitame kindlasti osalemist kaaluda!

Võistutantsimisel osalesid:

5.-6. klassid:
Rahvatantsuansambel Kajakas 5.-6. klassi segarühm (parim 5.-6. klassi rühm)
Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 5.-6. klassi segarühm
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 6.-7. klassi segarühm

7.-9. klassid:
Rahvatantsuansambel Kajakas noorem noorterühm (parim 7.-9. klassi rühm)
Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 9. klassi segarühm
Toila Gümnaasiumi 7. klassi segarühm Keksutajad
Viljandi Kesklinna Kooli 8. a klassi segarühm
Tantsuansambel Lee põhikoolirühm

Gümnaasiumirühmad:
Rahvatantsuansambel Kajakas noorterühm (võistutantsimise grand prix)
Tantsuansambel Sõprus noorte segarühm (parim gümnaasiumirühm)
Tantsuansambel Tuisuline Tallinna Saksa Gümnaasiumi C-rühm
Toila Gümnaasiumi noorterühm