Pärimusmuusikute võistumängimine toimub 19. aprillil

XVI üleriigiline võistumängimine

XVI üleriigiline võistumängimine toimub 19. aprillil 2024 Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

Üleriigilisele võistumängimisele on oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all pärimusmuusikat harrastavad noored muusikud vanuses 7–19 eluaastat.

Võistumängijatel palutakse ette valmistada kaks eriilmelist eesti pärimusmuusika* pillilugu, millest üks pärineb esitaja kodukandist või on mängijaga muud moodi isiklikult seotud.

Avatud on ka eraldi rühm pärimuslikule omaloomingule! Selles rühmas tuleb esitada kaks pala või laulu, mis on osaleja enda loodud. Laulu puhul võib kasutada rahvaluule teksti.

Osaleda võib mitmes pillirühmas, näiteks viiul ja lõõts või kannel ja pärimuslik omalooming. Osaledes mitmes rühmas, tuleb vastavalt reeglitele esitada mõlemas rühmas kaks pala või laulu.

NB! Esmakordselt kutsume osalejaid ka lisapäevale, millega soovime võistumängijatele ja juhendajatele pakkuda võimalust pärast konkurssi põnevates õpitubades kaasa lüüa. 20. aprilli koosviibimimine jätkab võistumängimise vaimus kogukonna liikmete lähendamist, tugevdades pärimusmuusika õpetajate võrgustikku ja rikastades osalejate muusikaõpinguid. Lisapäevaga seotud toitlustuskulude katteks palume omaosalusena tasuda 30 eurot osaleja kohta. 

Registreerimine on avatud 27. veebruar – 31. märtsini 2024 (k.a)!

Registreerima

*Pärimusmuusika on esivanematelt päritud pillilood ja laulud, mis saadud otse traditsiooni kandjatelt või arhiivist ning mis on ette kantud arvestades traditsioonilist esteetikat ja esitusviisi.

Mängurühmad

 • I: 1–2 aastat pilli või laulu õppinud/mänginud noored
 • II: 3–4 aastat pilli või laulu õppinud/mänginud noored
 • III: 5–7 aastat pilli või laulu õppinud/mänginud noored
 • IV: 8 ja rohkem aastat pilli või laulu õppinud/mänginud noored

Mängurühma märkides tuleb arvestada, kui palju aastaid on muusikaga kokku tegeletud. Näiteks, kui osaleja on muusikaõpingutega tegelenud juba 4 aastat, kuid võistumängimisele valitud pillil õppinud vaid 1 aasta, siis osaleb ta ikkagi II mängurühmas.

NB! Korraldajatel on õigus osalejaid rühmades ümber paigutada, kui tekivad vastuolud mänguaastate ja vanuse vahel ning kui ühte mängu- või pillirühma on registreerunud ainult 1 osaleja.

Pillirühmad

 • Laul
 • Kandled (väikekannel, rahvakannel, külakannel, päkarauakannel, kromaatiline kannel)
 • Lõõtspillid (lõõts, karmoška)
 • Poogenpillid (viiul, hiiu kannel)
 • Pärimusmuusika puhkpillid (torupill, sarv, vile, parmupill)
 • Näppepillid (mandoliin, kitarr)
 • Avatud klass (kõik muud pillid, nt flööt, plokkflööt, saksofon, akordion, tšello, ukulele)
 • Pärimuslik omalooming (kõik pillid ja laul)

Hindamine ja auhinnad

Asjatundjatest ja professionaalsetest muusikutest koosnev 8-liikmeline žürii hindab mängija traditsioonitundmist, individuaalset lähenemist ning meisterlikkust (tehniline pilli valdamine ja lavaline olek).

Kõik pilligruppide parimad ja nende juhendajad saavad Pärimusmuusika Lõikuspeo passi kahele. Eriauhindadena antakse välja 1 Noorte ETNO ja 1 Eesti ETNO 2024 stipendium, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia stuudiopäev ja lisaks palju muud põnevat!

Grand Prix’ võitja saab Eesti Kultuurkapitali stipendiumi suuruses 750 eurot ja võimaluse esineda Viljandi pärimusmuusika festivali avamisel.

Ajaplaan

19. aprill
11.00 Võistumängu I kontsert
13.00 Lõuna 
14.00 Võistumängu II kontsert
15.30 Õpituba osalejatele / juhendajate vestlusring
17.00 Autasustamine
17.45 Žürii tagasiside
18.30 Õhtusöök
19.30 Jämm ja tantsuõhtu

20. aprill
09.00 Hommikusöök
10.00 Õpituba juhendajatele: “Salvestustehnikad koolitunni raames”– Marko Peder
10.00 Õpituba osalejatele (grupp I): “Laulumängud” – Annika Mändmaa
10.00 Õpituba osalejatele (grupp II): “ETNO lood ja laulud” – Lee Taul
11.15 Õpituba juhendajatele: “Improvisatsiooni metoodikad” – Arno Tamm
11.15 Õpituba osalejatele (grupp I): “ETNO lood ja laulud” – Lee Taul
11.15 Õpituba osalejatele (grupp II): “Laulumängud” – Annika Mändmaa
11.30 Koosmäng
12.30 Lõpuring
13.30 Lõuna

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse teha päevakavas muudatusi.

Lisainformatsioon

Lee Taul
Eesti Pärimusmuusika Keskuse noortevaldkonna projektijuht
lee.taul@folk.ee
+372 5649 2412