2024. aasta uute tantsude konkurss ootab osalema

Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari laste, noorte ja täiskasvanute segarühmadele. Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised. Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud. Saatemuusikana on lubatud kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlusi või eesti rahvamuusikast inspireeritud eesti autorite loomingut. Konkursil osalemiseks tuleb esitada tantsust video hiljemalt 30. septembriks 2024.

Konkursile esitatud tööd ei tohi olla eelnevalt ühelgi viisil honoreeritud.

Uute tantsude konkurss koosneb kahest voorust:

1. Videovoor – žürii valib esitatud tantsude hulgast parimad konkursi lõppvooru.
2. Lõppvoor – avalik kontsert, kus tunnustatakse parimaid tantse. Kontsert toimub Tallinnas.

Konkursil osalemiseks palume täita ankeet ning laadida videofail üles Dropboxi keskkonda, kasutades faili nimena ühesõnalist märgusõna, nt kuuseke.

Konkursi lõppvooru pääsenud tantsude autorid peavad esitama tantsu helifaili .wav või .mp3 formaadis.

Tantsu konkursile esitamise nõuded

Tantsu loomiseks peab koreograaf küsima muusika (ja sõnade) autoritelt lihtnõusolekut nende loomingu täiendamiseks tantsuga.

Tantsu video peab olema filmitud selliselt, et see annab selge ülevaate tantsu kompositsioonist: filmitud soovitatavalt eest keskelt ja tantsupõrandast kõrgemalt, et oleks võimalik pidevalt näha kogu rühma tegevust. Video on filmitud horisontaalselt (landscape) ning ühe võttega.

Tantse saab konkursile esitada järgnevates kategooriates:

1. Lastetantsud (tants on mõeldud algkooli- ja põhikooliealistele lastele/noortele)
2. Noortetantsud (tants on mõeldud gümnaasiumiealistele noortele)
3. Lihtsamad täiskasvanute segarühmade tantsud (tants on tehniliselt lihtsam ning sobib tantsimiseks algajatele, väiksema kogemusega või eakamatele tantsijatele – nt 2019. aasta tantsupeol S3 ja S4 liigi rühmadele)
4. Keerulisemad täiskasvanute segarühmade tantsud (tants on tehniliselt keerukam ning sobib tantsimiseks kogemustega tantsijatele – nt 2019. aasta tantsupeol S2 liigi rühmadele)

Naisrühmadele loodud tantsud võistlevad seekord naiste tantsupeo raames korraldataval uute naiste tantsude konkursil.

Rahvamuusika loomekorje

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts viis 2024. aasta algul läbi rahvamuusika loomekorje, mille raames esitasid rahvamuusikud 40 eriilmelist muusikapala, millele oodatakse koreograafe tantse looma.

Muusikate kasutamiseks palume oma huvist teada anda aadressil errs@errs.ee, misjärel saadame kausta lingi, kust on leitavad lood ja nende autorid.

Osalustasu

Igal autoril on esimese tantsu konkursile esitamine tasuta, ERRS-i üksikliikmetel on õigus esitada konkursile tasuta kaks tantsu.

Iga järgmise tantsu konkursile esitamise eest tuleb tasuda 20 eurot tantsu kohta, mis tuleb üheaegselt tantsu konkursile esitamisega kanda Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi arvelduskontole EE331010052030778007. Selgituseks märkida UTK ja tantsu märksõna. Vajadusel küsida arvet enne ülekande tegemist aadressil errs@errs.ee.

Žürii

Konkursi toimumiseks moodustatakse kaks žüriid. Esimene žürii valib video teel esitatud tantsude hulgast välja parimad, kes saavad võimaluse esineda lõppkontserdil. Žüriile ei anta infot tantsu autori kohta.

Teine žürii hindab tantse lõppkontserdil ning annab välja rahalised preemiad. Kontserdil teadustatakse tantsu pealkiri ning esitav kollektiiv.

Žürii hindab tantsu kompositsiooni, vastavust valitud kategooriale ning Eesti rahvatantsule omaste elementide oskuslikku kasutamist.

Konkursi lõpp

Pärast konkurssi sõlmitakse võidutööde autoritega preemialeping tantsu autasustamiseks ning kirjeldamiseks. Preemia makstakse välja kahes osas: esimene osa pärast konkurssi ja teine osa pärast tantsukirjelduse esitamist.

ERRS-ile jääb õigus konkursil osalenud tantsude videod ja kirjeldused õppematerjalidena teha avalikkusele veebi vahendusel kättesaadavaks.

Ajakava

30. september 2024 – videote konkursile esitamise tähtaeg
4. november 2024 – lõppvooru pääsenud tantsude avalikustamine
7. detsember 2024 – avaliku kontserdina konkursi lõppvoor Tallinnas

Lisainfo:

Erika Põlendik
erika@errs.ee
telefon: 520 2751

Foto autor: Rene Lutterus