Sügisel alustab uus rahvatantsujuhtide kooli lend

Rahvakultuuri keskus kutsub koostöös ERRS-iga kõiki huvilisi osalema järjekordses rahvatantsujuhtide koolis. Sügisel algavale kaheaastasele täiendkoolitusele on oodatud kõik tantsuõpetajad, kes näevad ennast töötamas rahvatantsujuhina.

Rahvatantsujuhtide kooli õppeperiood algab 2024. aasta sügisel ning igal kuul toimuvate kolmepäevaste õppesessioonidena kestab kuni 2026. aasta sügiseni. Õppe käigus omandatakse eesti rahvatantsu (pärimustantsu-ja autoriloomingu) alased teadmised ja oskused, mis on vajalikud töötamiseks rahvatantsujuhina.

Koolitusperiood 19.09.2024-16.05.2026

Koolitusest lähemalt

Sihtgrupp

Rahvatantsujuhtide kooli on õppima oodatud alustavad tantsujuhendajad, tantsujuhi assistendid, tantsijad, kes näevad end tulevase rahvatantsujuhina.

Alustamise tingimused

Vajalik on võimalus (oma)tantsurühmas rakendada koolituse käigus omandatavaid teadmisi/oskusi. Soovitatav on regulaarselt töötada tantsurühma juhendaja või assistendina.

Aeg ja koht

September 2024 – mai 2026 1 x kuus neljapäevast laupäevani Tallinnas (Eesti Rahvakultuuri Keskuses J. Vilmsi 55).

2024
19.-21. september;
17.-19. oktoober;
14.-16. november;
05.-07. detsember.

2025
jätkub jaanuaris 2025 (kuupäevad täpsustuvad septembris).

2026
kuupäevad täpsustuvad

Õppe maht

18 kokkusaamist, 54 õppepäeva (korraga 3 päeva) + suvekursus (soovituslik)

Õpiväljundid

kooli lõpetanu

  •  teab eesti rahvatantsu oskuskeelt;
  • orienteerub eesti tantsu ajaloos;
  • valib repertuaari lähtudes tantsijate east ja võimetest ning seatud eesmärkidest;
  • kasutab treeningtunni läbiviimisel tantsijate eale ja võimetele sobivat metoodikat ja muusikalist materjali;
  • õpetab ja kinnistab tantsutehnikat treeningtunnis lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
  • on teadlik tantsukompositsiooni põhialustest ja rakendab tantsuanalüüsi meetodeid.

Koolitajad

Rahvatantsuspetsialistid, ülikoolide õppejõud, tantsualase ettevalmistuse ja töökogemusega koolitajad.

Osalustasu

Orienteeruvalt 1000 eurot  üks õppeaasta (september 2024 – mai 2025), mida saab tasuda kahes osas.

Eesti Rahvakultuuri Keskus on  registreeritud  Eesti Hariduse Infosüsteemis, eraisikuna makstes on koolituskuludelt võimalik saada tulumaksutagastus.

Kollektiivi juhendaja erialase koolituse tasusid võib katta laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetusest.

Eelõppus

8. juunil toimub eelõppus, kus tutvume ülevaatlikult koolituse sisu ning tingimustega, teeme lühikese treeningtunni ning veendume mõlemapoolselt, et kursusele registreerunu on valmis koolitusel osalema. Eelõppusest loe lähemalt vastuvõtutingimustest.

Palume saata lühike (kuni 1 A4) motivatsioonikiri „Miks soovin õppida rahvatantsujuhtide koolis“ 20. maiks 2024 koolitusjuhile (mall.paulus1@gmail.com)

Kursuse korraldamist toetab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Lisainfo

Mall Paulus
tel 5664 8798
e-post mall.paulus1@gmail.com

Urve Gromov
tel 526 5565
e-post urve.gromov@rahvakultuur.ee

Foto: Kaja Liivak