Nädala infokillud 15/2024

Möödunud nädala lõpus asusime kaardistama välis-eesti rühmade olukorda eesmärgiga saada teada, kuidas nad elavad ja eesti kultuuri väljaspool Eestit hoiavad. Projekti eesmärk on neid paremini integreerida eesti rahvatantsuellu ning tutvustada ERRS-i kui valdkonna katuseorganisatsiooni.

Laupäeval toimusid Tallinnas viimased mõttetalgud rahvatantsu ja -muusika valdkonna tulevikusihtide seadmiseks. Aitäh kõigile, kes kohtumistel osalesid ja kaasa mõtlesid. Nüüd asuvad praegune juhatus koos Creativity Labiga tulemusi analüüsima ja edasisi sihte seadma. Kel on veel huvi oma mõtetega arengukava koostamises kaasa rääkida, andke julgelt teada aadressil karel@errs.ee!

Sama päeva õhtul osales Kadri tantsurühma Tantsusarvikud 30. juubelisimmanil, kus andis Kristi Aitsamile üle ERRS-i kuldmärgi. Palju õnne!

Esmaspäeval kohtus kontor rahvakultuuri keskuse esindajatega, et teha viimased viimistlused rahvatantsujuhtide suvekursuse programmis. Nüüd on kursusele registreerumine avatud. Loe lähemalt meie kodulehelt.

ERRS-i ja rahvakultuuri keskuse koostööna oleme taas ette valmistamas ka rahvatantsujuhtide kooli programmi. Programmi loomisesse on suure panuse andnud Mall, kes on ka kursuse koolitusjuht. Kursus stardib septembris.

Teisipäeval saatsime välja kutse seltsi üldkogule, mis toimub 11. mail veebi vahendusel. Üldkogul toimuvad ka seltsile uue juhatuse valimised. Kõik liikmed on oodatud kandideerima!

Kolmapäeval osales Karel kultuuriministeeriumis laulu- ja tantsupeo Balti komisjoni kohtumisel, et arutleda kõiki Balti riike hõlmava konverentsi korraldamise üle, et vahetada kogemusi ja praktikaid UNESCO kultuuripärandisse kantud suurpidude korraldamise üle.

Neljapäeval kogunes kontorisse töörühm arutlemaks kutse andmisega seotud küsimuste üle. Alates 1. juulist hakkab kehtima uus kutsestandard, mis toob kaasa muudatusi nii kutse taotlemisse kui ka esitatavatesse dokumentidesse. Mitmed asjad said kokkulepitud, muu hulgas ka järgmise kohtumise kuupäev, kui kõik sisseviidavad dokumentide muudatused üle vaadatakse. Pärast seda saame muudatusi ka laiemale avalikkusele tutvustada.

Täna kohtusid Karel, Kadri ja Mall koorijuhtide liiduga, et tugevdada koostööd kollektiivijuhtide palgatoetusmeetme turundamiseks.

Aprillis on võimalik esitada kandidaate Ullo Toomi stipendiumile. Tegu on valdkonna kõige olulisema tunnustusega, millega jäädvustatakse mälestust tantsutaadist ning väärtustatakse rahvatantsualast tegevust. Täpsem info kodulehel.