Seltsi esimehena jätkab Kadri Tiis

Laupäeval Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi üldkogul toimunud juhatuse valimistel anti senisele juhatuse esimehele Kadri Tiisile volitused jätkamiseks veel kolm aastat.

Seltsi korralisel üldkogul otsustasid liikmed taas valida seltsile 7-liikmelise juhatuse. Lisaks esimehele Kadri Tiisile valiti juhatusse ka kolm rahvamuusika ja kolm rahvatantsu valdkonna esindajat, kelle volitused kestavad samuti kolm aastat.

Rahvamuusika valdkonda valisid seltsi liikmed endi hulgast esindama Helin Pihlapi, Kelly Veinbergi ja Jaanus Põlderi ning rahvatantsu valdkonda Agne Kurrikoff-Hermani, Helena-Mariana Reimanni ja Mall Pauluse. Juhatuses ei jätka enam senised liikmed Kristi Alas ja Kristiina Siig.

Kadri Tiis tänas juhatust seni tehtud töö eest, kuid möönis, et mitmed olulised teemad on veel ees, sealhulgas valdkonnas tegutsejate parem kaasamine seltsi arengusse eeskätt rahvamuusikute näol. Samuti pidas Tiis oluliseks noorte kaasamist ja neile erinevate väljundite pakkumist, koostöö suurendamist maakondlikel tasanditel nii erinevate rahvatantsu kui ka rahvamuusika ühendustega, omavalitsusliitude ja kohalike omavalitsustega. Samuti tuleb tööd jätkata valdkonna nähtavuse suurendamiseks.