Vahetussammust kaugemale – koolitus alustavale rahvatantsuõpetajale

VAHETUSSAMMUST KAUGEMALE – KOOLITUS ALUSTAVALE RAHVATANTSUÕPETAJALE (2024-2025)

Õppekava nimetus: alustava rahvatantsuõpetaja koolitus 

Õppekava rühm: muusika ja esituskunstid 

Õppekava koostamise alus: tantsuspetsialisti kutsestandard tase 4 spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule. 

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu omab baasteadmisi ja -oskusi eesti rahvatantsu alal; on valmis töötama rahvatantsuõpetaja assistendina või algaja rahvatantsuõpetajana. 

Sihtgrupp: algajad tantsuõpetajad, tantsurühmade assistendid, tantsijad 

Õpiväljundid: 

kasutab enamlevinud põhisamme ja liikumisi; loeb sammustikku ja liikumisi taktiosade kaupa;
kasutab eesti rahvatantsu oskussõnavara;
valib liikumisega sobiva muusika;
kavandab ja viib läbi treeningtundi. 

Õpingute alustamise tingimused: 

omandatud keskharidus;
vähemalt 1-aastane kogemus tantsijana. 

Aeg ja koht: september 2024 – aprill 2025. Kohtumised toimuvad üks kord kuus neljapäevast reedeni Tallinnas. Täpsem koht selgub. 

Kontakttundide ajad 2024. aastal:
26.-27. september;
24.-25. oktoober;
28.-29. november;
12.-13. detsember. 

Kontakttundide ajad 2025. aastal:
16.-17. jaanuar;
13.-14. veebruar;
13.-14. märts;
10.-11. aprill. 

Õppetöö maht: 144 akadeemilist tundi, sellest 96 tundi auditoorset tööd, 16 tundi vaatluspraktikat, 32 tundi iseseisvat tööd, kokku 8 õppust. 

Koolitajad: rahvatantsuõpetajad, ülikoolide õppejõud, tantsualase ettevalmistuse ja töökogemusega koolitajad. 

Õppe sisu (kokku 144 akadeemilist tundi): 

eesti tantsu terminoloogia ja põhiliikumised;
tantsutreening: tunni ülesehitus, põhisammude õpetamise metoodika, erinevad treeningmetoodikad, autoritantsud, soojendus, venitus, lõdvestus;
pärimustants;
tantsuõpetuse didaktika;
muusikaõpetus ja autoriõigused;
vigastuste ennetamine ja esmaabi treeningtunnis;
rahvarõivaste kandmise põhimõtted;
tantsurühm kui meeskond;
portfoolio ja eneserefleksiooni koostamine;
vaatluspraktika;
iseseisev töö, kodused ülesanded. 

Osalustasu. Kursuse kogumaksumus on ERRS-i liikmele 790 eurot ja mitteliikmele 850 eurot, mida saab tasuda kahes osas, septembrikuu esimeseks kohtumiseks ning jaanuarikuu esimeseks kohtumiseks. Iga õppijaga sõlmitakse õppeleping. 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, eraisikuna makstes on koolituskuludelt võimalik saada tulumaksutagastus. 

Kollektiivi juhendaja erialase koolituse tasusid võib katta laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetusest.  

Registreerumine on avatud kuni õppekohti jagub (24 kohta) või kuni 30.08.2024. Registreeru SIIN! 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamise eelduseks on 80% ulatuses osalemine auditoorses töös, iseseisva töö tegemine ning koduste ülesannete esitamine. Kursuse edukal läbimisel väljastatakse osalemise kohta tunnistus, mida saab rakendada kutse taotlemisel. 

Lisainfo:
David Truusa
Koolitusjuht
david@errs.ee
+372 55570002 

juuli 2024

E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
1 juuli
Üritusi pole
2 juuli
Üritusi pole
3 juuli
Üritusi pole
4 juuli
Üritusi pole
5 juuli
Üritusi pole
6 juuli
Üritusi pole
7 juuli
Üritusi pole
8
9
10
11
12
13
14
8 juuli
Üritusi pole
9 juuli
Üritusi pole
10 juuli
Üritusi pole
11 juuli
Üritusi pole
12 juuli
Üritusi pole
13 juuli
Üritusi pole
14 juuli
Üritusi pole
15
16
17
18
19
20
21
15 juuli
Üritusi pole
16 juuli
Üritusi pole
17 juuli
Üritusi pole
18 juuli
Üritusi pole
19 juuli
Üritusi pole
20 juuli
Üritusi pole
21 juuli
Üritusi pole
22
23
24
25
26
27
28
22 juuli
Üritusi pole
23 juuli
Üritusi pole
24 juuli
Üritusi pole
25 juuli
Üritusi pole
26 juuli
Üritusi pole
27 juuli
Üritusi pole
28 juuli
Üritusi pole
29
30
31
1
2
3
4
29 juuli
Üritusi pole
30 juuli
31 juuli
1 august
2 august