SÜNDMUSED

ERRS toetab rahvatantsu ja rahvamuusika liikumise arengut ja tõstab üldist teadlikkust valdkondade kohta läbi erinevate sündmuste korraldamise.

Selts lähtub sündmuste korraldamisel põhimõtetest, et need kaasaksid osalejaid üle kogu riigi, toetaksid laulu- ja tantsupeo traditsiooni kestmist ja arengut, kaasaksid tegevustesse lapsi ja noori ning aitaksid kaasa uue repertuaari loomisele ja populariseerimisele.

Foto autor: Rene Lutterus

Anna meile alloleva vormi kaudu teada kõigist enda poolt korraldatavatest avalikkusele suunatud sündmustest (tantsupeod, rühma juubelid, kontserdid-festivalid-konkursid jm), mis vääriksid äramärkimist ERRS-i veebilehe kalendris.

Nii saame koondada kogu valdkonna info oma kodulehele ning viia kõigi Eestis toimuvate valdkondlike sündmuste info kõigi huvilisteni. Ühtlasi aitab see leevendada olukorda, kus paljud väga põnevad sündmused toimuvad ühel ajal.

Informatsioon sündmuse kohta

Kui sündmusel on juba olemas ka plakat, saada see palun aadressile errs@errs.ee
Millega peab arvestama sündmusele tulija? Kust osta piletit ja kui palju see maksab?
Kellega ja millise e-posti vahendusel saab ERRS täpsustavate küsimuste osas ühendust võtta?