XIII noorte tantsupidu

XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistusperiood pikeneb

XIII noorte laulu- ja tantsupeo õppeprotsess pikeneb aasta võrra, et üheskoos paremini valmistuda turvaliseks laulu- ja tantsupeoks. Lisa-aasta vähendab võimalikest piirangutest tingitud tõrgete mõju laulu- ja tantsupeo ettevalmistustele ning loob osalejatele paremad tingimused repertuaari omandamiseks. Registreerimine 2023. aasta noortepeole algab septembris.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on viimased poolteist hooaega olnud tervele kultuurivaldkonnale ning ka laulu- ja tantsupeo liikumisele väga keerulised, kuna ära on jäänud nii proovid kui ka kontserdid ja etendused.

„Laulu- ja tantsupeoks valmistumine eeldab üldjuhul kõike seda, mis viimasel aastal suuresti võimatuks on osutunud – kooride, orkestrite ja tantsurühmade koosharjutamist, suurtes maakondlikes eelproovides osalemist ning tihedat tööd peonädalal,“ ütles Toomla ja selgitas: “Pikem ettevalmistusperiood leevendab oluliselt erinevate võimalike piirangute mõju laulu- ja tantsupeoks valmistuvate kollektiividele, sest aega repertuaari omandamiseks on rohkem.“

Margus Toomla sõnul on järgneva aasta põhiliseks eesmärgiks ühiselt laulu- ja tantsupeo liikumine pandeemia tardumusest välja tuua. „Kollektiividel seisab ees suur töö kõigiks siiani ära jäänud kontsertideks, etendusteks ja maakondlikeks laulupidudeks valmistumisega ning oma kunstilise taseme taastamisega, mis tähendab et tulemas on väga tihe ja töökas hooaeg.“

Käesoleva aasta alguses kollektiivijuhtide seas läbi viidud küsitlus näitas Toomla sõnul, et kollektiivijuhid on optimistlikud ning ootavad sügishooaega, et oma kollektiividega taas tööle asuda. „Uuringust selgus, et proovide tegemise on viimasel hooajal ära jätnud vähesed kollektiivid. Iga viies kollektiiv on teinud proove ka veebi teel, mis on aidanud hoida kollektiivi ühtsustunnet,” tõi Toomla näite.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo repertuaar jõuab osalejateni juba sel sügis-talvel ning kunstilistel toimkondadel on kavas lisada õppeprotsessi täiendusi, kergendamaks kollektiivide ja nende juhtide tööd repertuaariga.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini 2023 Tallinna Lauluväljakul ja Kalevi Keskstaadionil. Registreerimine noortepeole algab septembris 2021. Laulupeo kunstiline juht on dirigent Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.

Lisainfo:

Sten Weidebaum

sten@laulupidu.ee

tel: (+372) 5 236 239

XIII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEO OMALOOMINGU KORJETALGUD

XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kutsuvad kõiki autoreid osalema omaloomingu korjetalgutel, et üheskoos leida 2022. aastal toimuva XIII noorte laulupeo kavasse uut repertuaari ning otsida muusikalist inspiratsiooni koreograafidele XIII tantsupeo kavasse tantsude loomiseks.

Omaloomingu korjetalgute kaudu on soov sillutada teed laekast lavale nii tuntud kui ka veel tundmatute autorite teostele, mis laulu- ja tantsupeole omaselt annaksid edasi neid ideaale ja väärtusi, mis meid ja meie kaasaega ilmestavad ja seovad.

TANTSUPEO LÄHTEIDEEST

XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman lähtub oma töös mõttest, et kõik see, mida me rajame enda seest meid ümbritsevasse, on justkui SILD, mis aitab leida meile omaseid väärtusi.

Tantsupidu hakkab jutustama ajas võrsuva tegelase lugu, kes loob, leiab ja ehitab sillakaari enda seest teda ümbritsevatesse väärtustesse. Nii asub noor kasvatama ise oma sisemist sildade vikerkaart, leides ja hoides just seda, mis meile omane on.

KEDA OOTAME TALGUTELE OSALEMA?

Omaloomingu korjetalgutele on oodatud osalema
– heliloojad ja laulude kirjutajad
– luuletajad ja laulusõnade kirjutajad
– tantsuloojad

Talgulistelt ootame:
– kooriteoseid ja laule
– luuletusi ja laulude tekste
– pillilugusid
– rahvatantse

Iga autor võib omaloomingu korjetalgutele saata kuni kaks originaalteost igasse kategooriasse, mida ei ole siiani esitatud laulu- ja tantsupeol.

MIDA OOTAME LUULETUSTELT JA LAULUTEKSTIDELT?

Ootame korjetalgutel osalema luuletajaid ja laulutekstide kirjutajaid, et nende sõnast saaksid inspiratsiooni laulu- ja tantsuloojad, lavastajad ja vahelõikude lavastajad.

Talgutele on oodatud luuletus ja laulutekst, mis

-on kirjutatud eesti kirja- või murdekeeles,
-oma pikkuselt mahub ühele leheküljele,
-on kirjutatud arvutis, trükitud või loetava käekirjaga.

MILLISEID PILLILUGUSID OOTAME?

Talgutele ootame pillilugusid, millest võiks sündida tantsupeole loodavate tantsude saatemuusika. Otsime uusi lugusid ja seadeid, mida varem pole tantsupeol esitatud.

Ootame pillilugusid,

mis on originaalteosed või seaded pärimusmuusikale;
mis on loodud soolopillile või ansamblile;
mille pikkus on kuni 3 minutit;
mis on salvestatud helifailina ja/või noodistatud.

MILLISEID RAHVATANTSE OOTAME?

Talgutele ootame tantsuloojatelt tantse erinevas vanuses lastele ja noortele.
XIII noorte tantsupeo eel käimasolevatele korjetalgutele lisaks tuleb sügisel 2020 tavapärane uute tantsude konkurss. Seega siia talgutele ootame just neid tantse, mis on varem loodud ja pole varem tantsupidude kavas olnud.

Oodatud on tantsud pikkusega kuni 3 minutit, mis sobivad järgmistele tantsupeo rühmaliikidele:

1.-2 klass
2.-3 klass
3.-4 klass
5.-6 klass
7.-9 klass
C-noorterühmad
Neiud

KUIDAS OSALEDA?

Omaloomingu korjetalgutele palume saata oma teosed hiljemalt 20. maiks 2020 elektrooniliselt siit. Vastuvõetavad failide tüübid: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, odt, rtf, txt, wav, mp3, mp4, mpg, avi, wml, mov, flv
Kuna esitatavaid teoseid käsitletakse anonüümselt, palume oma nime teosele mitte märkida. Samas tuleb teoste talgutele saatmisel täita kõik kohustuslikud autorit ja teost puudutavad infoväljad, mis on vajalikud valituks osutunud teoste autoritega kontakti loomiseks.
Talgutele saadetud võimalikke käsikirjalisi materjale ei tagastata
Talgutel osalev autor kinnitab, et on loonud teose isiklikult.

KUIDAS JÕUAB TEOS XIII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEOLE?

XIII noorte laulu- ja tantsupeo kavasse saadetud teoste hulgast teevad valikud laulupeo peadirigent ja helilooja Pärt Uusberg, heliloojad Tauno Aints, Tõnu Kõrvits, luuletaja Doris Kareva ja laulupeo kunstilise toimkonna liikmed Maret Alango (mudilaskooride liigijuht), Ave Sopp (lastekooride liigijuht), Kuldar Schüts (poistekooride liigijuht), Kuno Kerge (meeskooride liigijuht), Aarne Saluveer (neidudekooride liigijuht), Valter Soosalu (segakooride liigijuht); tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ja muusikajuht Arno Tamm koos tantsupeo lavastusmeeskonnaga.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA sõlmib autorilepingud nendega, kelle teoseid kasutatakse XIII noorte laulu- ja tantsupeo raames.
XIII noorte laulu- ja tantsupeo kavasse valitud teoseid ei ole lubatud ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta anda kasutamiseks ja kirjastamiseks kolmandatele isikutele enne XIII laulu- tantsupeo õppematerjalide ja teataja ilmumist.

LOE LISA SIIT.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid on valitud

XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid on valitud

XIII noorte laulupeo peadirigent on Pärt Uusberg ja tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman. Nii otsustasid äsja lõppenud avalikule konkursile laekunud töid vaaginud komisjonid. Vaatamata välja kuulutatud eriolukorrale saavad XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused siiski jätkuda, kuna lähikuudel pühenduvad üldjuhid koos autorite ja kunstiliste toimkondadega noortepeo kava koostamisele ja repertuaari loomisele. XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 2022. aastal.


Agne Kurrikoff-Herman                            Pärt Uusberg
                                  (fotod: Riina Varol)

XIII noorte laulu- ja tantsupeo lähteideede ja üldjuhtide konkurss oli esitatud tööde arvult läbi aegade kõige tihedam. Kokku laekus konkursile 20 tööd, mida kaks laiapõhjalist komisjoni mitmes voorus põhjalikult kaalusid ja hindasid. Laulupeo ekspertkomisjoni esimehe Heli Jürgensoni sõnul sai Pärt Uusbergi puhul otsustavaks noore helilooja ja dirigendi sügavalt läbitunnetatud ning veenev nägemus laulupeost kui maailmavaatelisest tasakaalupunktist noortele, kes meie kommete ja traditsioonide jätkajatena peavad hakkama saama nii eelkäijate ootuste kui ka üleilmastumisest tekkivate universaalsete probleemidega.
Tantsupeo ekspertkomisjoni esimehe, Margus Toomla sõnul pälvis Agne Kurrikoff-Herman komisjoni üksmeelse usalduse tänu oma silmnähtavalt optimistlikule hoiakule kanda peo lavastaja vastutust. “Agne pakutud ideed puudutavad hinge ning loovad põnevaid lahendusi lavastuse kujunemisel,” selgitab Toomla ning lisab: “Agne on oma ettevõtmistes üdini positiivne ja just noortepeol on ta kahtlemata särava isiksusena eeskujuks paljudele väikestele tantsijatele, keda tema naer ja rõõm kindlasti innustavad ja inspireerivad.”

Nii Jürgenson kui ka Toomla kinnitavad, et otsuse langetamine oli mõlemale komisjonile keeruline, kuna konkursile esitatud tööd olid väga erinevad ja samas väga sisukad. Suurt rõõmu valmistasid osalejate säravad ideed ning töödest peegelduv soov seda ligi kuuekümne aasta pikkust traditsiooni väärikalt jätkata ning noortepeole omaselt julgelt edasi arendada.

Pärt Uusberg on 1986. aastal sündinud helilooja ja dirigent, kelle helilooming on laialt tuntust kogunud nii Eestis kui ka välismaal. Mitmed tema teosed on kõlanud varasemate laulupidude repertuaaris, millest eriti armastatuks sai 2019. aastal juubelipeol Uusbergi enda dirigeerimisel kõlanud laulupeokantaat “Igaviku tuules”. Märkimisväärsed on Pärt Uusbergi muusikalised saavutused dirigendina kammerkooriga ”Head ööd vend”, mida ta juhatab alates 2008. aastast. 2019. aasta oktoobris võitis Pärt Uusberg VII Eesti noorte koorijuhtide konkursi.

Agne Kurrikoff-Herman on alates Viljandi Kultuurikolledži lõpetamisest 1997. aastal teinud huvijuhi ja tantsuõpetajana pidevalt tööd laste ja noortega. 20 aastat on ta tegutsenud tantsuansambli Sõprus laste- ja naisrühmade juhendajana. Alates 2000. aastast on ta tansuõpetaja Viimsi Keskkoolis ning 2006. aastast tantsuõpetaja Gustav Adolfi gümnaasiumis. Agne Kurrikoff-Herman on olnud erinevate laste- ja naisrühmade liigijuhina tantsupidude kunstiliste toimkondade liige viimased kümme aastat. Andeka tantsuloojana on mitmed tema loodud tantsud jõudnud ka Kalevi staadioni tantsumurule.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 1.–3. juulil 2022. aastal Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.

Lisainfo:

Sten Weidebaum
sten@laulupidu.ee
tel: (+372) 5 236 239
#püsimekodus #pusimekodus #stayhome

 Tantsupeo koduleht: XIII noorte tantsupidu