Tantsuspetsialisti kutse taotlemine

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kuulutab välja
tantsuspetsialisti kutse tase 5, 6, 7 ja 8 spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule taotlemise.

Taotlemine

Dokumendid:

  • avaldus,
  • isikut ja haridust tõendavate dokumentide koopiad,
  • portfoolio koos lisadega,
  • maksekorraldus (kutseeksami tasu 50,42 eurot, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts konto EE331010052030778007)

esitada 25. 11. 2019

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
errs@errs.ee
J. Vilmsi 55, 10147 TALLINN

Eksam – detsembri alguses 2019

 
INFO
www.errs.ee, Kutseomistamine
errs@errs.ee, erika@errs.ee
Erika Põlendik 5202751, Angela Arraste 5204413
www.kutsekoda.ee

Kutse andja tantsuspetsialisti kutsetes spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule
EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS