Seto leelo asus püüdma kohta UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistus

Kultuuriminister Laine Jänes allkirjastas seto leelo taotlusmaterjalid, mille Eesti esitab UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse.«Eesti taotlus on pikalt ja põhjalikult ette valmistatud ning nüüd jääb oodata vaid UNESCO otsust hiljemalt aasta pärast, kui erinevad ekspertkogud on andnud taotlustele oma hinnangu», ütles minister Jänes pressiesindaja vahendusel.Lisaks kirjeldusele pandi taotlusele kaasa filmimaterjal setu leelotraditsiooni kohta ja CD seto lauludega. Kultuuriministri sõnul oleks seto leelo kandmine vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja vääriline tunnustus seto kogukonnale ja leelokooridele, kes on säilitanud oma keelelist ja kultuurilist eripära ning aidanud laiemale avalikkusele teadvustada vaimse pärandi väärtustamise ja kaitse alla võtmise vajadust. Seto leelo on setude traditsiooniline laulmisviis, mille osaks on nii originaalne muusika, kui kindlatele reeglitele vastav tekst ja sellise teksti loomise traditsioonilised reeglid, traditsioonilised laulmissituatsioonid, näiteks kuningriigipäevad, leelopäevad ning perekondlikud tähtpäevad.