Avati Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu

16. novembril avati Kultuuriministeeriumis Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu.
Kultuuriministeeriumi ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse loodud nimistu asub aadressil http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/ . Siin saab nii sõnas, pildis kui helis tutvuda esimeste sissekannetega. Muuhulgas saab teada, kes on kohvilähker ja kes odratolgus, kuidas teha käkisuppi või suitsusinki, mis on kuurits ja palju muudki.

Nimistu keskmes on kogukondlikud ja kohalikud traditsioonid, näiteks põlvest põlve edasi antud tavad, käsitööoskused ja teadmised loodusest, mida soovitakse jagada ka järgmiste põlvkondadega ja tutvustada huvilistele. Nimistu ootab sissekandeid kõigilt huvilistelt.


Vaimse kultuuripärandi nimistu sai alguse pilootprojektist Hiiumaal, kus arutelud sellest, millised oskused ja kombed on hiidlastele omased ja olulised, viisid eduka projektini „Meistrilt õpitud".

Rahvakultuuri Arendus-ja Koolituskeskuses hakkavad toimuma koolitused "Vaimne kultuuripärand, selle hoidmine ja kaardistamine", mille toimumist rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond programmist Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes.