Margus Tokko

Koolituste teemad

pillide õpetus
rahvamuusika seadmine, orkestreerimine
rahvamuusikaansambli loomine, juhendamine ja koosmäng