Angela Arraste

Koolituste teemad

Eesti rahvatants  –  ajaloo laiem vaade; mõtestatus;  pärimustants;  autoriloomingu kujunemine, õpetuslaadid ning seosed tänases kontekstis
Tantsupidude kujunemislugu; lavastamise põhimõtted ning ajapõhised muutused; analüüsid – roll, ootused ja lootused, uuringud
Eesti rahvatantsu liikumiskeel/põhisammustik – roll; esituslaadi võimalused, koreograafi peegeldus/isikupära (ka ajaloolises kontekstis).
Tantsuõpetaja – roll, eeskujud, mõjutajad, eesmärgid, pühendumus.
Tantsukollektiiv – kogukond, roll, vabadus