Maire Udras

Maire on väga mitmekülgne looja ja lavastaja, kelle tööd ja tegemised on laiemalt tuntud ka üleriigilisel tasandil.
Maire Udras on olnud tantsupidude lavastusmeeskondades nii assistent kui liigijuht. Ta on olnud paljude Võrumaa tantsupidude üldjuht või liigijuht, rahvusvahelise Võru Folkloorifestivali programmitoimkonna liige ning alates aastast 2000 Tänavatantsu korraldaja.
Oma põhitöö kõrvalt teeb Maire väga head tantsutööd. Eriti edukas on olnud  tema juhendatav naisrühm Viire, kes on kahel korral võitnud üleriigilise naisrühmade võistutantsimise.
Maire on ka MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid asutaja, õpetaja ja tegevuse korraldaja, uute tantsude konkursi „Võrumaa tants 2013“ üks eestvedaja, mitmete  tantsulavastuste autor. Ta tantsib  Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühmas (ETR) ja on selle juhatuses.
Suure panuse eest Võrumaa ja kogu Kagu-Eesti rahvatantsuellu on Mairet Udrast tunnustatud  Kai Leete nimelise tantsupreemiaga aastal 1999 ja Eesti  Kultuurikapitali aunimetusega Võrumaa kultuuripärl 2009. aastal. Mairele on omistatud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi Ullo Toomi auaadress 2011. aastal, seltsi aastapreemia „aasta looja“ 2013. aastal ning aumärk 2021. aastal. 2017 aastal sai Maire Ullo Toomi preemia. 2019.a. kodarraha aumärk.

Koolituste teemad

autorilooming, lavatants
eesti rahvatantsu põhisammud ja terminoloogia
erinevad treeningstiilid
kehakool, rütm ja koordinatsioon
tantsuõpetuse metoodika
treeningtunni ülesehitus
töö kollektiiviga, selle analüüs ja juhi eetika
harjutused matil, lihastreening seest väljapoole
plastika, kui tantsutreeningu oluline osa (naistele)