Anna Raudkatsi Fond

Anna Raudkatsi Fond (edaspidi “Fond”) on asutatud 10. aprillil 1992.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) poolt. Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Anna Raudkatsist ja väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust.

Fondi rahast antakse välja Anna Raudkatsi nimeline rahvatantsustipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelase pikaajaline panus (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 60-aastasele isikule vaid üks kord.
Stipendiumi antakse välja Anna Raudkatsi 5 või 0 lõppeva sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886.a.) ja igal üldtantsupeol. Stipendiumiga kaasneb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond.
Fondi põhikapitalilt aasta jooksul saadud tulu eraldatakse Fondi põhikirjas määratletud väljamaksete tegemise aastatel väljamakseteks. Teistel aastatel suunatakse kogu tulu Fondi põhikapitali suurendamiseks.
Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 5-liikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad eesti rahvatantsu valdkonna eksperdid.
Halduskogu tööd korraldab ELT SA. Halduskogu määratakse 5 aastaks.
Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu.
Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada kõik organisatsioonid ja isikud Anna Raudkatsi juubeliaastale eelneva aasta Toomapäevaks (21. detsembriks) ja üldtantsupeo aastal Jüripäevaks (23. aprill) aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLIN; e-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule ettepanekute või halduskogu algatuse alusel.
Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsiga.

Annetuste tegemiseks vajalik info:
Annetuse saaja:   Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskontod:     EE117700771000664610  LHV Pank  SWIFT/BIC: LHVBEE22
             EE672200221001101347  Swedbank SWIFT/BIC: HABAEE2X
Maksekorraldusel märkige selgitusse:  Annetus + Anna Raudkatsi fond

Raudkatsi Fondi halduskogus on:

  • Lille- Astra Arraste – tantsupidude lavastusmeeskondade liige, ERRS-i Kullaterade klubi liige, tantsupedagoog
  • Sille Kapper-Tiisler – õppejõud, tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
  • Kalev Järvela – tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
  • Ülle Feršel – tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
  • Vaike Rajaste – ELT SA toimetaja, tantsupidude lavastusmeeskonna liige, tantsupedagoog
     

Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi laureaadid:

1994 Alfred Raadik
1996 Linda Raus
1999 Heino Aassalu
2000 Helju Müürsepp
2004 Ilma Adamson
2006 Eike Rõõmus
2009 Lille-Astra Arraste, Henn Tiivel
2011 Helju Mikkel
2014 Ülo Luht
2016 Maie Orav
2019 Ene Jakobson
2021 Kalev Järvela