Muusika ja noodid

Eesti Pärimusmuusika Keskuse noodikogu

Pärimusmuusika noodikogu on veebipõhine pärimusliku instrumentaalmuusika kogu, mis põhineb Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudesse talletatud heliülesvõtetel aastatest 1913 kuni tänapäevani välja. Tegemist on õppematerjaliga, mis on mõeldud kasutamiseks pilliõpetajatele, harrastusmuusikutele ja laiemalt kõigile pärimusmuusikahuvilistele enda pillimuusika repertuaari täiendamiseks ning täiustamiseks.

Krista Sildoja viiulimuusika repertuaarikogumik

Viiulimuusika repertuaarikogumik koondab eesti rahvapärase viiulimuusika repertuaariparemikku. Huvilised saavad tutvuda nii viiulilugude algupäraste päritolukirjelduste, nootide kui ka heli- ja videoklippidega. Lisana on avaldatud teemaga seonduvad ülevaatlikud ja üksikasjalised lingikogud varem publitseeritud viiulimuusikast ning sarnastest võrguväljaannetest mujalt maailmast.

Pärimusmuusikateooria

Pärimusmuusikateooria leheküljelt leiab muusikakooli rahvapilliõppijatele mõeldud muusikateooria programmi, muusikateoreetiliste õppematerjalide süstematiseeritud jaotuse ning valiku näidisülesannetest, mille eeskujul õpetajad ja juhendajad ka ise edaspidi harjutusi koostada võivad. Lehekülg käsitleb rahvapillimängija vaatenurgast vaid kõige olulisemaid muusikateoreetilisi valdkondi. Sisu on ette kirjutanud ajalooline pärimusmuusika ise oma eheduses ja toimimises, toetudes rahvapärasele igapäevasele musitseerimisele.

Viiuli, rahvakandle, lõõtsa e-õpikud

Kodulehel on rahvamuusika õpetamise metoodilised e-õpikud. Raamatute näol on tegu pikaaegseks kasutamiseks mõeldud haridusliku õppematerjaliga (e-raamatuga), mis võimaldab rahvapärast pillimängu omandada ja rakendada nii individuaalse iseseisva õppimise teel kui ka üldhariduskoolides ja muusikakoolides professionaalsete muusikaõpetajate vahendamisel. Samuti on need kasutatavad abistava ja suunava õppevahendina folklooriliikumises ja üldkultuurilises tegevuses.

Seto laulupärimuse koduleht

Kodulehel on lühidalt ja kokkuvõtlikult selgitatud, mis on seto leelo, millest see kõneleb ning kuidas seda laulda. Mis üldse teeb ühest setokeelsest laulust leelo: kuidas seada sõnu ja mida märgata viisides?

Eesti regilaulude andmebaas

Andmebaas on mõeldud selleks, et kõik, kel soovi ja huvi, võiksid võimalikult hõlpsalt tutvuda Eesti regilauluvaramuga. Regilaulude andmebaas sisaldab 108 969 teksti – ligi kaks kolmandikku kõigist arhiivis leiduvatest regilaulutekstidest. Andmebaasis on kõik regilaulud Eesti Kirjameeste Seltsi, Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni ja tema stipendiaatide, Mihkel Veske, Hans ja Jaan Leokese, Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanduse Seltsi ja Tallinna Eesti Muuseumi rahvaluulekogudest ning Akadeemilise Emakeele Seltsi murdekogudest.

Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Lõuna-Eesti pärimuse portaalist leiab jutte, laule, endeid ja uskumusi, mida on sealsetest kihelkondadest hoiul Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Keele Instituudi kogudes. Kasutamiseks on avatud originaalkäsikirjadega võrreldud ainestik ja uuendusena ka ortograafiliselt korrastamata ning käsikirjadega võrdlemata ainestik, et kasutada oleks võimalik kõiki tekste. Kontrollitud tekstidel on juures vastav märkus.

Regilaulikud

Väikese Kandle regilaulikud võiksid selle huvi kandjatele olla heaks käsiraamatuks; samahästi võib neid aga kasutada ka koolides rahvaluule õpetamisel ja muusikatundides. Väikese Kandle regilaulikute eesmärk on teha käepäraselt kättesaadavaks võimalikult palju regilaulutekste, millele on lisatud kas vastav või traditsioonikohane viis.

Eesti Kirjandusmuuseumi Virumaa veebivärav

Virumaa veebiväravast saab siseneda Virumaa rahvapärimuse maailma. See on otsetee Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatavatele Virumaalt kogutud rahvaluulematerjalide juurde.

Herbert Tampere Eesti rahvalaule viisidega

Ühe eesti silmapaistvama rahvamuusikauurija Herbert Tampere koostatud antoloogia “Eesti rahvalaule viisidega” I–V (1956–1965) on põhjalikumaid eesti vanemate rahvalaulude väljaandeid. Raamatutes on hästi esindatud eesti vanema rahvalaulu eri žanrid iseloomulike näidetega eri piirkondadest.

Eesti rahvamuusika antoloogia

Eesti rahvamuusika antoloogia annab ülevaate eesti vanemast rahvamuusikatraditsioonist. Kogumikus on avaldatud 98 regilaulu ja 17 pilliloo arhiivisalvestused aastatest 1912–1966.

Rahvamuusikapidu 2016 REPERTUAAR

 1. 1-2-3-4-5-6-7 
 2. Krakovjakk 
 3. Nõianeitsi
 4. Pillimehe leib 
 5. Snus (PP2014, mandoliinide liik)
 6. Sõrmõlugu
 7. Serjoža
 8. Tori labajalg 
 9. Saaremaa valss
 10. Vana valss (PP2014)
 11. Vanaviisi valss
 12. Võru polka (PP2014)
 13. Väike poisilutikas
 14. Mandoliini polka (PP2014)