Ullo Toomi Fond

Ullo Toomi Fond on asutatud 2. detsembril 1994.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA), Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) ning Norma poolt. 

Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Fondi rahast antakse välja Ullo Toomi nimelist tantsustipendiumi eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid.

Stipendium antakse välja iga aasta septembris Ullo Toomi sünniaastapäeva ajal. Stipendiumiga kaasneb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sümboolikaga tunnistus, mille allkirjastavad Fondi halduskogu liikmed ja ERRS-i poolt traditsioniline keraamiline meene.

Fondi raha haldab alates 21. maist 2001.a. Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumide maksmiseks kasutatakse 70 % Fondi põhikapitalilt saadud tulust, 30 % suunatakse põhikapitali suurendamiseks.

Ullo Toomi nimelise stipendiumi määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 5-liikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad eesti rahvatantsu valdkonna eksperdid.
Halduskogu tööd korraldab ELT SA. Halduskogu määratakse 5 aastaks.
Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu.
Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada organisatsioonid ja isikud igal aastal 1. aprillist kuni 1. maini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, E-post: laulupidu@laulupidu.ee
Stipendium eraldatakse ettepanekute või halduskogu algatuse alusel.

Stipendiumi kätteandmist korraldavad koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Annetuste tegemiseks vajalik info:
Annetuse saaja:   Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskontod:     EE117700771000664610  LHV Pank  SWIFT/BIC: LHVBEE22
             EE672200221001101347  Swedbank SWIFT/BIC: HABAEE2X
Maksekorraldusel märkige selgitusse:  Annetus + Ullo Toomi fond

Toomi Fondi halduskogus on:

  • Ilma Adamson- Ullo Toomi õpilane, tantsupidude lavastusmeeskondade liige, ERRS-i Kullaterade klubi esinaine, tantsupedagoog
  • Ene Jakobson – ELT SA Nõukogu liige, ERRS-i juhatuse liige, tantsupedagoog
  • Erika Põlendik – ERRS-i projektijuht, tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
  • Ingrid Pärnamäe – rahvakultuurispetsialist Lääne- Virumaal, tantsupedagoog
  • Karel Johannes Vähi – tantsupeo lavastusmeeskonna liige, noor tantsupedagoog
     

Ullo Toomi nimelise stipendiumi laureaadid:

1987 Maie Orav
1988 Heino Aassalu
1989 Salme ja Ott Valgemäe
1990 Lille-Astra Arraste
1991 Helju Mikkel
1992 Virve Kurbel
1993 Richard Tõnnus
1995 Mait Agu
1996 Enn Madi
1997 Pill ja Ülo Luht
1997 Ilma Adamson
1998 Maido Saar
1999 Liina Teose
2000 Angela Arraste
2001 Ene Jakobson
2002 Niina Raadik
2003 Henn Tiivel
2003 Ilmar Moss
2004 Maie Orav
2005 Erika Põlendik
2006 Urve Kilk
2007 Külli Tüli
2008 Airi Rütter
2009 Juris Žigurs
2010 Kadri Valner, Anneli Ammas
2011 Maie Pau
2012 Helle-Mare Kõmmus
2013 Vaike Rajaste
2014 Natalja Rasskazova
2015 Linda Pihu
2016 Kadri Tiis
2017 Maire Udras
2018 Jaanus Randma
2019 Kaja Tammik
2020 Marina Kuznetsova
2021 Rita Mändla
2022 Sille Kapper-Tiisler