Ilma Adamsoni Fond

Ilma Adamsoni fondi põhikiri lma Adamsoni fond on moodustatud Aivo Adamsoni ja Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond vahel 16. mail 2007. aastal sõlmitud lepingu alusel eesmärgiga väärtustada Aivo Adamsoni ema, Ilma Adamsoni, rahvatantsualast elutööd ja toetada lavarahvatantsu edendamist.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi, toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid; samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.

Aasta jooksul Ilma Adamsoni fondi põhikapitali investeerimisel saadud tulust eraldab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 30% Ilma Adamsoni fondi põhikapitali suurendamiseks ja 70% Ilma Adamsoni fondi stipendiumideks, toetusteks.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumite, toetuste määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 7- liikmeline halduskogu, mille koosseisu ja põhikirja kinnitab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu Ilma Adamson või tema poolt volitatud isiku ettepanekute alusel. Halduskogu liikmed valitakse Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eestimaa Tantsujuhtide Rahvatantsurühma, Tantsuansambli Sõprus, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse tegevusega seotud isikute seast.

Ilma Adamsoni fondi stipendiume, toetusi antakse välja kord aastas. Taotlusi Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele, toetustele võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumile, toetusele kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos lühikese ülevaatega loomingulisest tegevusest ja täita Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeet rahalise toetuse taotlemiseks.

Kõik materjalid Ilma Adamsoni fondi stipendiumile, toetustele kandideerimiseks tuleb esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse poolt aprillis 2007. aastal.

Annetuste tegemiseks vajalik info:
Annetuse saaja:   Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskontod:     EE117700771000664610  LHV Pank  SWIFT/BIC: LHVBEE22
             EE672200221001101347  Swedbank SWIFT/BIC: HABAEE2X
Maksekorraldusel märkige selgitusse:  Annetus + Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni Fondi stipendiumid:

2007 Marina Kuznetsova
2010 Ene Jakobson
2013 Helena-Mariana Reimann
2016 Kätrin Järvis
2017 Riina Tammistu
2018 Raul Markus Vaiksoo
2019 Agne Kurrikoff-Herman
2021 Ene Jakobson
2022 Kelli Kärsna